Startsidan arrow Skyddad natur arrow Dubblabergen

Dubblabergen PDF

Naturreservat

Areal: 1119 ha.
Vägbeskrivning: 45 km öster om Arvidsjaur. Kör väg 94 till 3 km öster om Åkroken. Sväng söderut 6 km till Nuorte där en skogsbilväg mot sydost leder in i reservatet..
Lägesbeskrivning: Vägkarta 24 J och 24 K

Naturreservatet Dubblabergen ligger ca 45 kilometer öster om Arvidsjaur, strax söder om Nakteberget. Reservatet består av en stor, sammanhängande naturskog med några vackra, sluttande myrar och flera små tjärnar. Större delen av dagens skog är resultatet av en stor skogsbrand som på 1830-talet drog fram i trakten. Vid den intensiva branden dog det mesta av den gamla granurskog som då täckte Dubblabergen. De träd som överlevde fick ofta skador, så kallade brandljud, som idag kan ses på stubbar och lågor (liggande döda träd).

Image

I den fina granskogen finns även gott om sälg, asp och björk. På sälgarna kan man hitta den väldoftande dofttickan. I mitten av reservatet finns ett område med gammelskog som undgick branden. Här är det gott om gamla, grova träd, draperade med garnlav. Arter som ostticka, rosenticka, harticka (bild), ullticka, knottrig blåslav och gammelgranskål visar att området varit orört länge.

Dubblabergen blev naturreservat 2006.

Naturtyper:  Västlig taiga       86 %
                      Aapamyrar         13 %
                      Sjöar                     1 %

                                  

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt