Startsidan arrow Skyddad natur arrow Tjadnesvare

Tjadnesvare PDF

Naturreservat

Area:  4000 ha.
Vägbeskrivning: 30 km. NV Arvidsjaur. Kör väg E45 norrut. Sväng väster mot Östansjö. Sväng sydväst några kilometer efter Strittjomvare och kör till vägens slut.
Lägesbeskrivning: Vägkarta 25 I Stensund.  X 7302  Y 1628

Berget Tjadnesvare är det sydligaste i den rad av berg som ingår i naturreservatet. Bergen når strax över trädgränsen och omges av myrmark, sjöar och bäckar. Granskogen i reservatet är gles och liknar fjällskog trots att området ligger långt öster om den egentliga fjällkedjan. Här finns gott om 250-300 år gamla träd. Den stora mängden död ved i reservatet ger livsrum åt många sällsynta och hotade arter.

Image

Stigen genom reservatet går förbi den gamla lappvallen vid Tjadnes. Vistet i Tjadnes är Västra Kikkejaur samebys gamla huvudviste sommartid. Vistet är restaurerat och består av sex timmerkåtor och flera härbren. Tjadnesvare avsattes som naturreservat 1988. Tjadnesvare är ett naturreservat som enligt länsstyrelsen och kommunens bedömning i översiktsplanen utgör ett riksintresse enligt naturvårdslagen. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och får ej skadas. Var även aktsam om de anläggningar som finns i området och visa hänsyn mot de människor som har Tjadnes som sin arbetsplats.

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt