Startsidan arrow Skyddad natur arrow Stinttjärn

Stinttjärn PDF

Image

Natura 2000

Areal: 47 ha
Vägbeskrivning: 20 km. NV Arvidsjaur. Kör väg 95 norrut. Sväng norr vid Långträskälven mot och förbi Njallejaur och vidare ca 5 km mot NV. En kilometers promenad mot söder från vägen.
Lägesbeskrivning: Vägkartan 24 I Storavan.  X 7293  Y 1639

Området är beläget i nordostsluttningen av berget Såkevara, Såhkievárrie, Storblockig moränmark dominerar och skogen består av gammal tall med inslag av björk, gran och enstaka sälg. Två mindre tjärnar ligger i den östra delen och en myr längst i nordost. Spår av äldre plockhuggning syns på yxade stubbar. Området har en tydlig brandprägel och spår av två bränder kan ses på kolade stubbar, torrakor och överståndare tillhörande det äldsta tallbeståndet som är 300 till 500 år. I nordväst gränsar reservatet mot stinttjärnen som ligger mycket naturskönt omgivet av urskogsartad skog.

Image 

Stinttjärn ingick i Natura 2000 nätverket 2005 och är under ombildning från domänreservat till naturreservat.

Naturtyper:    Västlig taiga                 85%
                        Skogbevuxen myr          9%
                        Sjöar                               2%

Signalarter:   Gräddporing, fläckporing, lappticka, rosenticka, gränsticka.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt