Startsidan arrow Skyddad natur arrow Spjutb-Rymmarb

Spjutb-Rymmarb PDF

Image

Naturreservat

Areal: 240 ha
Vägbeskrivning: 40 km. NO Arvidsjaur. Kör väg 94 mot Älvsbyn. Sväng mot nordväst 8 km efter Lauker.
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 24 J NO Arvidsjaur.  X 7294  Y 1689

Det är en riktig gammelskog som breder ut sig mellan de två branta bergen Rymmarberget, Rimmárevárde, och Spjutberget. Marken är småkuperad och blockig. En bäckdal korsar området. Här finns också några småtjärnar. Skogen består mest av grov tallskog med träd som är ca 250 år och äldre. Det finns gott om torrträd och liggande döda träd, så kallade lågor, som är viktiga för många arters överlevnad. På en del träd kan man se spår efter bränder. De många olika naturtyperna i reservatet gör det värdefullt för en mängd arter som är knutna till olika typer av opåverkade livsmiljöer. De dramatiska bergen i kombination med gammelskogen och småtjärnarna gör reservatet till ett av våra vackraste naturområden.

Image

Spjutberget-Rymmarberg avsattes som naturreservat 1998.

Naturtyper:   Västlig taiga                  90%
                        Sjöar                               4%
                        Skogbevuxen myr          4%

Kulturruta

Laukers kulturområde med tjärdal, kolmileplats och byamuseet ”Antegården” finns 8 km. från reservatet efter väg 94 mot sydväst.

8 km. åt andra hållet efter samma väg ligger Åkroken. Friluftsteater med årliga sommarföreställningar av föreningen Kojfolket.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt