Startsidan arrow Skyddad natur arrow Nimtek

Nimtek PDF

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 4400 ha.
Vägbeskrivning: 55 km. NV Arvidsjaur. Kör väg E45 norrut. Sväng väster mot  Östansjö och vidare upp till Fettjärn. Skogsbilväg norrut där flera avstickare når nära reservatsgränsen. Kan också nås från skogsbilväg på Arjeplogs sidan.                   
Lägesbeskrivning: Vägkarta 25 I. Stensund.  X 7322  Y 1622

Omgivet av ungskogar och contortaplanteringar ligger Nimtek som en påminnelse om hur skogarna runt omkring en gång har sett ut. Här finns flera hundra år gamla tallar och granar som under århundradena endast blivit störda av en och annan brand. Det finns gott om torrträd och liggande döda träd - lågor - där sällsynta lavar och tickor kan leva. Inne i Nimtek finns en mosaik av sjöar, våtmarker och skog på underlag av kullig morän. I mitten ligger sjön Nimtek omgivet av Norra Nimtekberget i söder och Jäknatjavelk i norr. Båda bergen över 650 meter höga. Det tidigare domänreservatet Kruossajaure ingår numera i naturreservatet.

Image

Nimtek avsattes som naturreservat 1988. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och får ej skadas.

Naturtyper:               Västlig taiga                                         76%   
                                   Aapamyrar                                             7%
                                   Sjöar                                                       5%
                                   Skogbevuxen myr                                   4%
                                   Alluvial lövskog, tidvis översvämmad     4%

Fåglar: Tretåig hackspett, tjäder

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt