Startsidan arrow Skyddad natur arrow Lomträskvattnet

Lomträskvattnet PDF

Image

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 19 ha
Vägbeskrivning: 35 km. NO Arvidsjaur. Kör väg 45 norrut till Auktsjaur. Ta höger mot Lomträsk – Rättsel.
Lägesbeskrivning: Terrängkartan 25J SO Moskosel.  X  7300  Y 16

Det långsträckta reservatet ligger längs Gistmyrbergets sydsluttning och genomkorsas i den nedre delen av landsvägen mellan Rättsel och Moskosel. Skogen utgörs av en talldominerad brandsuccession. Rik på grova gamla tallöverståndare och torrakor. Brandljud efter minst två bränder syns i levande och döda tallar. Fuktigare partier domineras av gran och löv. Vegetationstypen i den nedre flackare delen är av frisk blåbärstyp medan den övergår i lavristyp i den övre brantare delen. I fuktigare partier växer lågörter som skogsnäva, stenbär (bild) och ekbräken. De äldsta tallarna är upp emot 400 år. Den goda tillgången på torrakor är gynnsam för hålbyggande fåglar och i området häckar bland annat tretåig hackspett (bild-spår).

Image

Området avsattes som domänreservat 1940 och omvandlades 1995 till naturreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden , Natura 2000.

Naturtyper:           Västlig taiga                             91%
                               Örtrika, näringsrika skogar         1%
                               Skogsbevuxen myr                    4%

Kulturruta

I Lomträsk, 5 km i väster, finns en vacker rundloge från 1855. Byn ligger naturskönt på en isälvsås mitt i sjön och är ursprungligen huvudviste för Lomträsk lappskatteland. Viste låg längst ut på udden.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt