Startsidan arrow Skyddad natur arrow Lehatt

Lehatt PDF

Naturreservat, Natura 2000                                                             

Areal: 155 ha.
Vägbeskrivning: 50 km. NNV Arvidsjaur. Kör väg 45 norrut. Ta nordväst mot Östansjö. Väster in på skogsbilväg 2 km efter Östansjö mot Nyhem. Kör drygt 13 km. och sväng söder på skogsbilväg upp mot berget. Promenad sista kilometern.
Lägesbeskrivning: Vägkartan 25I Stensund.  X 7224  Y 1628

Lehattreservatet är en rektangel fritt utvecklad skog efter en brand 1901 och utgör ett exempel på naturlig lövbränna. På den nordöstra sidan växer tät björk med inslag av gran och sälg. Reservatets södra del domineras av tall. Här finns en hel del stubbar men ändå tämligen riklig förekomst av lågor. I den storblockiga branten står tydligt brandskadade tallöverståndare tillsammans med en hel del asp.

Image

Området avsattes 1954 som domänreservat och omvandlades 1995 till naturreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden , Natura 2000.

Naturtyper:        Västlig taiga           98%

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt