Startsidan arrow Skyddad natur arrow Lappträsket

Lappträsket PDF

Image

Natura 2000

Areal: 3,6 ha.
Vägbeskrivning: 40 km. SO Arvidsjaur. Kör väg 95 till Glommersträsk. Sväng vänster mot Piteå. Promenad 500 meter till vänster mitt emot avtagsvägen till Svanträsk.
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 24J SO Arvidsjaur.  X 7250665  Y 1678181

Image

Det lilla Natura 2000 området domineras helt av en örtrik granskog med förekomst av både gamla och grova träd. Lappträskån rinner genom området och i dess anslutning finns ett gynnsamt lokalklimat för uttorkningskännsliga arter.

Naturtyper:         Örtrika, näringsrika skogar             100%

Kulturruta

I Moräng byastuga finns en unik 1800-tals orgel. I byn finns även ett välbevarat skolhus och en  hälsokälla… Källan var i flitigt bruk under 1800-talet.

I Glommersträsk kan man besöka hembygdsmuseet ”Hängengården” med bland annat skolsal från 1840-tal. Hängengården är byggnadsminnesförklarad.

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt