Startsidan arrow Skyddad natur arrow Lamburträsk

Lamburträsk PDF

Image

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 370 ha.
Vägbeskrivning: 26 km. O Arvidsjaur. Kör väg 94 mot Älvsbyn. Sväng höger efter Fjällbonäs mot Pjesker. Efter Pjesker ta vänster mot Lambur.
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 24 J NO Arvidsjaur.  X 7278  Y 1681

Lamburträsket är en rik fågellokal. Här kan man se de flesta av Lapplands vadare och sjöfåglar som häckfåglar eller som flyttare på väg norrut under våren. Så gott som landets alla andfåglar kan man se i träsket med den eleganta salskraken och den högljudda gråhakedoppingen som höjdpunkter. Stora flockar smalnäbbade simsnäppor rastar i sjön på väg till fjällmyrarna om våren.

Image

Lamburträsket, Lábbure, var ursprungligen en fiskrik sjö i sameland. Härdar, fångstgropar och offerplats med seite (bild) omgärdar sjön. Nybyggare kom till trakten och sjön sänktes på 1880-talet för att vinna större slåttermarker. Lamburträsket nyttjades in på 1950-talet som fodertäkt. Som mest fanns ett 50-tal ängslador för det starr och fräken som bärgades. Lamburträsket blev 1971 Arvidsjaurs första Naturreservat och ingår numer även i Natura 2000 nätverket. Det enda i kommunen som är med enligt Fågeldirektivet. I dag finns spångade stigar, flera rastplatser, stuga med övernattningsmöjligheter och fågeltorn uppsatta runt träsket.

Fåglar: Lappuggla, pärluggla, vitkindad gås, brun kärrhök, blå kärrhök, sångsvan (bild), spillkråka, smålom, sparvuggla, trana, salskrake, fiskgjuse, tretåig hackspett, gråspett, svarthakedopping, gråhakedopping, fisktärna, hökuggla, myrspov, storlom, stenfalk, kustpipare, brushane, dubbelbeckasin, grönbena, smalnäbbad simsnäppa, silvertärna, jorduggla, blåhake, järpe, tjäder.

Signalarter: Spindelblomster, korallrot, ängsnycklar (bild), kung Karls spira

Kulturruta

Nära till Gråträsk, en av inlandets äldsta byar med fast bosättning sedan 1500-talet. Kapellet är en nationalromantiskt inspirerat rekonstruktion av kapellet från Nasafjällsepoken på 1640-talet. Från Gråträsk kommer också övre Norrlands rikaste skatt som hittades i en utdikad tjärn utanför byn 1897. Gråträskskatten innehöll över 1300 föremål.

Pjesker är Arvidsjaurs kommuns näst äldsta by, anlagd 1759. 

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt