Startsidan arrow Skyddad natur arrow Knivberget

Knivberget PDF

Image

Naturreservat

Areal: 90,8 ha.
Vägbeskrivning: 15 km. NNO Arvidsjaur. Kör väg 45 norrut till Norra Näverliden. Sväng vänster och vänster igen efter 3,5 km. in på skogsbilväg. Skogsvandring sista kilometern.
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 24 J NV Arvidsjaur.  X  7297  Y 1659

Knivberget är ett svårtillgängligt urskogsreservat omgivet av contortaskogar. Området består dels av en provyta inom vilken blädning skedde på 1930-talet, dels av en större jämförelseyta. Reservatet består av knivbergets nordligaste topp med omgivande sluttningar. Granskog dominerar över hela området. Den nordvästra delen är myrlänt med inslag av vide och enbusksnår. Här står naturskog av gran med enstaka tallöverståndare och riklig förekomst av lågor. Mot bergets topp glesnar granskogen och blir lågväxt. Här finns grupper med torrgran draperade med garnlav.

Image

1961 avsattes området av dåvarande Domänverket som domänreservat. 1996 omvandlades det av Länsstyrelsen till naturreservat.

Naturtyper:       Västlig taiga           98%
                            Myr                          2%

Kulturruta

Stenbron över Krubbjokk 2 km. sydväst om  Rönnberg efter E45 är en av lapplands äldsta och bäst bevarade stenbroar. Ligger efter gamla landsvägen och syns från E45. Vid avfarten från E45 ligger även Rönnbergs kolningsplats.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt