Startsidan arrow Skyddad natur arrow Kimkatjokko

Kimkatjokko PDF

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 13 ha
Vägbeskrivning: 60 km. NV om Arvidsjaur. Kör väg 45 till Moskosel. Sväng väster genom samhället, därefter norr längs Abmoälven 8 km och väster mot Ripeluokt i 6 km.
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 25 J SV Moskosel.  X 7322  Y 1654

Reservatet ligger på sydsluttningen av berget Kimkatjåkko, från 430 till 490 meter över havet. Skogen i området utgörs av en tallskog med stort inslag av gran och spridd förekomst av asp och björk. Tallarna är högvuxna och grova. Den äldsta generationen är uppskattningsvis 300 år gammal. Brandspår finns främst i form av kolade högstubbar, vilket tyder på att den senaste branden härjade relativt långt tillbaks i tiden. Detta stöds även av att många granar har hunnit uppnå grova dimensioner. Fuktigare svackor i området domineras av gran.

Image

I reservatet finns gott om torrträd och lågor i olika nedbrytningsstadier och även många granar med toppbrott. Lågorna är ofta mycket grova och utgörs främst av gran. På granlågor har bland annat påträffats rosenticka (bild), rynkskinn och taigaskinn. Området är endast obetydligt påverkat av plockhuggning. 1940 avsattes området av dåvarande Domänverket som domänreservat. 1996 omvandlades det av Länsstyrelsen till naturreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden , Natura 2000.

Naturtyper:         Västlig taiga                            90%
                             Öppna svagt välvda mossar     6%

Fåglar: Tretåig hackspett

Signalarter: Rosenticka (bild), rynkskinn, taigaskinn.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt