Startsidan arrow Skyddad natur arrow Jan-Svensamössan

Jan-Svensamössan PDF

Image

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 91,6 ha.
Vägbeskrivning: 27 km. V Arvidsjaur. Kör väg 45 västerut mot Slagnäs. Sväng höger 2 km. efter Avaviken.
Lägesbeskrivning: Vägkarta 24 I Storavan.  X 7282  Y 1627

På långt håll syns Jan-Svensamössan. En hög bergknalle med gammelskog på sluttningarna. Det samiska namnet på berget är Suddale, som betyder "bli tidigt isfri" eller "tina". Branten reser sig 200 meter över landsvägen och bryter av från omgivningens kalhyggen och ungskogar. Från toppen ser man säkert tio mil åt alla håll. En hisnande utblick över Lapplands skogar, lågfjäll, myrar och sjöar. Stigen mot toppen går fram mellan månghundraåriga tallar. På bergets norra sida och närmre toppen möter vi en urskog av gammal gran. Många träd har hackspetthål som gör skogen värdefull för alla hålhäckare. Uppe på bergets krön glesnar barrskogen ut. Här möter vi några riktiga fjällväxter som ripbär, krypljung och klynnetåg tillsammans med vanlig ljung och kråkris. Berget består av vacker röd porfyr och stenarna är överdragna av färgade kartlavar. Till reservatet hör också delar av sjön Nuortabe Áhkájávrrie med den rullstensås som bildar dess strand. Här finns samiska härdar som visar att området varit viktigt som vistesplats i renskötseln.

Image 

Kuriosa: Namnet "Jan-Svensamössan" sägs komma från en berättelse om nybyggaren Jan Svensson i Avaviken som en midsommarafton i början av 1800-talet glömde sin fårskinnsmössa på toppen. Många har letat men ingen har lyckats hitta den. Kanske har du turen…1952 avsattes Jan-Svensamössan av dåvarande Domänverket som domänreservat. 1997 omvandlades det av Länsstyrelsen till naturreservat med namnet Naturreservatet Jan-Svensamössan Domänreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Naturtyper:       Västlig taiga                 59%
                            Torra hedar                 14%
                            Silikat-rasbranter           8%
                            Sjöar                              5%
                            Klippveg. på kalkrika bergssluttningar   5%
                            Örtrika, näringsrika skogar                   4 %
                            Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker   0,1%

Fåglar: Tretåig hackspett, tjäder.

Kulturruta
Avaviken vid E45 blev en knutpunkt i lappmarken under Nasafjällsepoken 1634-59 när silvret skulle fraktas från fjället ner till kusten. Bland annat byggdes en kyrka 1650. Från slutet av 1800-talet centrum för ångbåtstrafiken på Storavan. ”Signe” hette första ångbåten. I drift från 1887 till 1937.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt