Startsidan arrow Skyddad natur arrow Hedvallen

Hedvallen PDF

Image

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 72,5 ha. varav 59,5 land.
Vägbeskrivning: 10 km. NO Arvidsjaur. Kör väg 45 norrut mot Moskosel. Sväng höger vid Hedvallen.
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 24 J NV. Arvidsjaur.  X 7291  Y 1660

Hedvallen är sedan lång tid tillbaks sommarviste och kalvmärkningsplats för Östra Kikkejaurs sameby och ligger mitt i en ståtlig gammelskog. Bredvid de två rengärdena finns fyra timmerkåtor och två timrade förrådsbodar. Platsen ligger lämpligt mitt emellan renkalvningslandet och renarnas sommarbeten. Under några ljusa nätter efter midsommar sker märkningen av årets renkalvar. Då kan det samlas flera tusen renar i gärdet. Platsen är väl vald för sommarviste med tillgång till fisk i småsjöarna, färskvatten i bäcken och gott sommarbete på intilliggande myrar. 

Skogen är mäktig med grova tallar och granar, torrträd och fallna trädjättar som långsamt bryts ned. I östra delen sluttar marken ned mot Krubbjokk. Här ökar inslaget av gran, sälg och asp och många sällsynta vedsvampar har hittats. Spillkråkan hackar bohål som sen gärna tas över av knipan, pärlugglan (bild) och mården. Här finns orre, tjäder, järpe och dalripa. Flockar av lavskrika drar fram genom skogen. I anslutning till sjöarna finns myrområden med starr, vattenklöver och ängsull. Genom att trädkontinuiteten i reservatet aldrig är bruten har skogen bibehållit mycket naturskogsstruktur och hyser höga naturvärden. Samernas långvariga nyttjande av platsen ger den dessutom ett högt kulturhistoriskt värde. 

Image

1964 avsattes Hedvallen av dåvarande Domänverket som domänreservat. 1997 avsattes det av Länsstyrelsen som naturreservat med namnet Naturreservatet Hedvallen Domänreservat. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och får ej skadas. Var även aktsam om de anläggningar som finns i området och visa hänsyn mot de människor som har Hedvallen som sin arbetsplats.

Naturtyper:         Västlig taiga                                78%
                             Sjöar                                            19%
                             Öppna, svagt välvda mossar        3%

Signalarter: Harticka, rosenticka, rynkskinn, ostticka och ullticka.

Kulturruta

Stenbron över Krubbjokk 2 km. sydväst om  Rönnberg efter E45 är en av lapplands äldsta och bäst bevarade stenbroar. Ligger efter gamla landsvägen och syns från E45. Vid avfarten från E45 ligger även Rönnbergs kolningsplats.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt