Startsidan arrow Skyddad natur arrow Gadda-Granberget

Gadda-Granberget PDF

Image  


Naturreservat, Natura 2000

Areal: 369 ha.
Vägbeskrivning: 40 km. NO om Arvidsjaur. Kör väg 94 mot Älvsbyn. Sväng vänster mot Moskosel efter Vistån och höger efter 5 km. tredje avtagsvägen till höger leder till reservatets norra kant.    ´
Lägesbeskrivning:          Terrängkarta 24 J NO.  X 7297  Y 1693

Reservatet sträcker sig över en del av det långsträckta Gadda-Granbergsmassivet. Norr om Gaddaberget, Gáddåjvvie, i den norra delen av reservatet, ligger tre sjöar varav den största är Bergträsket. Öster om Bergträsket finns en talldominerad skog med upp till 350-åriga tallar. Längst österut i reservatet blir marken blötare och längs bäcken finns en urskogsliknande granskog med gott om död ved på marken och hänglavar i träden. Grova, lavbehängda granar finns också i närheten av de mindre sjöarna i reservatet. I frodigare delar finns skogsnäva, ögonpyrola och ekbräken, och på sälgar kan man hitta doftticka och lunglav. På Gaddabergets topp växer hällmarkstallskog. Sjön Bergträsket är en naturskön plats kringgärdad av gammal skog. Harrfisket anses som bra och vid norra stranden finns rastplats mellan vägen och sjön.

Image 

Gadda-Granberget avsattes som naturreservat 1997. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och får ej skadas.

Naturtyper:                        Västlig taiga                                                               75%
                                            Sjöar                                                                            5% 
                                            Skogsbevuxen myr.                                                    4%
                                            Örtrika, näringsrika skogar.                                         4%
                                            Öppna, svagt välvda mossar.                                     1%

Signalarter:                        Doftticka, lunglav, skogsnäva, ögonpyrola, ekbräken.

Kulturruta
Från Gadda är det inte långt till Kvarnselet i Vistån. 1,5 km. mot nordväst från avtagsvägen till Gadda efter Moskoselsvägen. Lämningar av dammen och naturskönt område lämpligt för camping. En kilometer från Kvarnselet upp efter Moskoselsvägen ligger byn Njallejaur naturskönt vid sjön med samma namn.

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt