Startsidan arrow Skyddad natur arrow Fettjärn

Fettjärn PDF

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 43,5 ha
Vägbeskrivning: 30 km SO om Arvidsjaur. Kör väg 45 mot Jokkmokk. Sväng vänster efter Br Lundbergs trä mot Östansjö. Fortsätt förbi Jerfojaur. Vägen går genom reservatet.               
Lägesbeskrivning: Vägkarta 25 I Stensund.  X 7316  Y 1622

Trots sin ringa storlek rymmer naturreservatet Fettjärn en varierande natur med tallskog, barrblandskog, blockfält, bäckar och myrmark. I den glesa tallskogen som täcker större delen av åslandskapet finns det gott om grova gamla tallar och kvarstående torrakor. Spår efter småskaligt skogsbruk syns i form av yxhuggna och sågade stubbar. I barrblandskogen finns många grova granar. Det finns inga färska brandspår, vilket tyder på att det var länge sedan området brann. Ett par bäckar rinner genom området och närmast sjön Fettjärn finns det myrmark. Reservatet ligger lättillgängligt då väg löper längs den norra sidan. Intill vägen finns rastplats med kåta och grillplats. 

Image

Fettjärn avsattes som domänsreservat 1952 och övergick till naturreservat 1997. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Naturtyper:       Västlig taiga                   70%
                           Aapamyrar                       5%

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt