Startsidan arrow Skyddad natur arrow Döttrenåive

Döttrenåive PDF

Image

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 250 ha.
Vägbeskrivning: 25 km. NV Arvidsjaur. Väg 95 mot Arjeplog. Ta höger in på skogsbilväg vid Långudden vägskälet vid Långträsk.
Lägesbeskrivning: Vägkarta 24 I Storavan.  X  7296  Y 1635

Landskapet i Döttrenåive är varierande med torra åsar, blöta sänkor, flera mindre raviner och en brant förkastningsspricka. Längs den södra gränsen rinner en bäck omgiven av örtrik granskog. Norr om vägen ligger rader av torra, magra tallhedsåsar som trösklar upp mot den branta sydostsluttningen av lågfjället Sör-Döttern. Mellan åsarna är det fuktigare och ofta rinner där en bäck. I nordvästra delen av reservatet är terrängen mager och stenig med gles och lågvuxen skog. En djup förkastningsspricka sträcker sig ett hundratal meter i nordostlig riktning. Den östra delen av reservatet, som delas av tre bäckraviner, är minst påverkad av skogsbruk. Här finns gott om liggande och stående död ved samt uppemot 400 år gamla tallar. En cykelväg i nord-sydlig riktning genomkorsar reservatets östligaste del.

Image

Döttrenåive avsattes som domänreservat 1945 och ombildades till naturreservat 1997. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Naturtyper:                         Västlig taiga                                      70%
                                             Örtrika näringsrika skogar.                10%
                                             Silikat-rasbranter                               10%
                                             Klippveg. på kalkrika bergssluttningar 4%

Fåglar: Spillkråka, tretåig hackspett, stenfalk.

Signalarter: Norna (bild), ostticka, rosenticka, rynkskinn, lappticka, doftticka, ullticka, gränsticka.

Kulturruta

Konstnären Per-Fredrik Glommé levde och verkade i Nordanås vid sjön Långträsk. Huset är numera gästateljé och förvaltas av kommunen. Huset ligger vid väg 95 mot Arjeplog. Inne i Arvidsjaur samhälle visas Per-Fredriks konst permanent i Glommérummet på Föreningshuset Brittgården.

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt