Startsidan arrow Skyddad natur arrow Bergmyrberget

Bergmyrberget PDF

Naturreservat, Natura 2000

Areal: 22 ha.
Vägbeskrivning: 11 km. SO Arvidsjaur. Kör väg 94 mot Älvsbyn. Sväng höger strax innan bron över Arvidsjaursjöns sydspets.
Lägesbeskrivning: Terrängkarta 24 J SV. X 7273  Y 1665

Omgiven av ungskogar och myrmarker sträcker sig det långsmala naturreservatet Bergmyrberget som en grön remsa ner från toppen av berget till Hällmyran i norr. Här finns en blandad barrskog med framförallt högvuxna tallar med en uppskattad ålder av drygt 200 år, men det finns också gott om gran och björk. Spår i träden visar att skogen har brunnit. Övervallade brandljud vittnar om att senaste branden förmodligen ligger långt tillbaks i tiden. Trots spår av plockhuggning finns en hel del död ved i området och på döda liggande granlågor har de sällsynta vedsvamparna rosenticka och gränsticka hittats. Garnlaven som hänger i träden visar också att skogen är gammal.

Image

En cykelstig mellan två skogsbilvägar går genom reservatet från nordväst till sydost. Bergmyrberget blev domänreservat 1945 och övergick till naturreservat 1997. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Naturtyp:            Västlig taiga                        96%
                            Aapamyrar                            1%

Fåglar: Spillkråka, tretåig hackspett.

Signalarter: Rosenticka, gränsticka.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt