Startsidan arrow Byarna arrow Övre Långträsk

Övre Långträsk PDF

Image

Vid väg 95. 22 km NV Arvidsjaur.
Övre Långträskbygden består av flera byar kring den i bokstavlig mening avlånga sjön Långträsket. Sjön är 16 km lång men inte mer än 1 km bred på sitt bredaste ställe. Från sydöst så hör Njallejaur, Långträskholmen, Övre Långträsk, Långudden, Nordanås, Norrmalm och Baktåive till de byar som räknas hit. Mellan 1920 och 1965 fanns ytterligare en by i området, Vaksliden. Tiotalet gårdar som anlades som kolonat och som hade egen skola mellan 1944 – 52. Av byn Vaksliden finns i dag endast byavägen kvar. Kring sjön finns gott om fornlämningar och trakten har med säkerhet en flertusenårig historia.

Image

I samband med Nasafjällsepoken på 1630-talet kan man säja att Långträsk kom i ropet… Nu gällde det att få silvret till kusten och förnödenheter upp till fjället. Långträsk blev s.k. ”hållställe” och efter tidens sed tvångsrekryterades arbetskraften till transporterna bland lokalbefolkningen. Samerna for illa i detta storsvenska projekt och dåtida lappbyn, Lochtaby, som fanns i området strax nordväst om Långträsk utplånades helt. Långträsk heter Guckisjaur på samiska och huvudvistet för Guckisjaur lappskatteland låg på Långträskholmen. Området kring Långträsket hör numera till Västra Kikkejaurs Sameby.

Det första försöket till nybygge vid Långträsket var ett s.k. Lappnybygge från slutet av 1700-talet. Detta övergavs dock med tiden och 1809 kom Per och Fredrika Olofsson från Innervik och slog sej ner. Nybygget låg på Långträskholmen. Lapparna flyttade sitt huvudviste till Njallejaur och grunden till byn Övre Långträsk var lagd. I dag finns en aktiv bygdeförening kring sjön. Den renoverade och väl utrustade byastugan finns i Övre Långträsk. Föreningen har iordningställt flera handikappanpassade rastplatser på natursköna ställen kring sjön och kan ge tips om var den legendomspunna silverskatten ska sökas…

Image

För ytterligare information kontakta;

Sven-Olof Lilja  0960-21365 070-6893341
Ivan Lindberg   0960-57012 073-0557639
Hans-Ivar Lilja  0960-12007 073-8072340

På Långträskholmen finns Sjöstjärnans Stugby. 0960-55043

Hans Aronsson ”Kullern”    

Den mest ryktbare av Långträskets nybyggare är Hans Aronsson, även kallad ”Kullern”. Ogina fordringsägare drev denne kämpe till ständiga uppbrott och ett evigt nybrukande. Han kom från Mårdsele till Gullön som dräng 1820. Gifte sej med husbondens dotter Eva-Lisa och påbörjade sin livsgärning att kolonisera Piteå lappmark. Grundträskliden, Månsträsk, Fiskträsk samt Fristad och Vännäs i Arjeplogs socken var platser där familjen försökte överleva förutom Nordanås och Långudden vid Långträsket. På Långudden blev familjen slutligen kvar. ”Kullern” dog som han hade levat – kringvandrande. 83 år gammal begav han sej hösten 1887 på vandring till Arjeplog. Benrester, käpp och snusdosa återfanns två år senare.

Lappaltaret

Vid berget Girkåjvvies sydsida finns en gammal samisk kultplats. En stor flat sten vid foten av en klippa av rosenkvarts. På detta ”lappaltare” har fordom stått en seite i form av en människogestalt i sten. Seiten lär ha förstörts av getarpojkar för länge sedan men platsens magi finns kvar och skänker fortfarande en känsla av besjälad natur och förbjudna spåtrummor. Ca. 500 m vandring från väg 95. 1 km öster om byn Övre Långträsk.

Stinabergets silverskatt

Sägnen berättar om en lapp som på sin dödsbädd avslöjade att han gömt en silverskatt bland Stinabergets klippor… Under årets ljusaste dag kan den återfinnas, men endast då. Ännu har ingen lyckats men att befinna sej kring dom höga bergstopparna på Långträskets södra sida i midsommartid är inte helt fel. Midnattssol, fantastisk utsikt och möjlighet att hitta en silverskatt…

Per Fredrik Glommé

Konstnären Per Fredrik Glommé föddes 1930 i Glommersträsk men flyttade efter studier i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till Nordanås 1962. Här kom han att utveckla sitt måleri till en helt egen abstrakt symbolism. Innan sin död 2000 donerade Per Fredrik ett stort antal målningar till Arvidsjaur Kommun. En del av konstverken visas kontinuerligt i Glommérummet på Brittgården. Konstnärens hus i Nordanås förvaltas av kommunen och används som gästbostad / ateljé för besökande konstnärer och till sammankomster. Per Fredrik Glommés vänförening arrangerar utställningar och arbetar för att sprida kunskap om kommunens mest särpräglade konstnärskap.

Image

Naturruta

Döttrenåive naturreservat på berget Sör Dötterns östsida. Väg från väg 95, mitt emot infarten till Långudden, leder in i reservatet.

Stinttjärn är ett Natura 2000 område med gammal urskog intill den lilla tjärnen. Mycket naturskönt. Följ samma väg som till Döttrenåivereservatet ytterligare 4 km till skylt ”Stinttjärn”. Promenad sista kilometern. Går även svänga av väg 95 väster om Långträskälven och köra via Njallejaur ca 9 km till samma skylt.

Tjadnesvare naturreservat. 5 km. vandringsled från Baktåive till sommarvistet Tjadnes och kommunens näst största reservat.

Hornlidhatten. Ett av kommunens högsta berg på 730 m.ö.h. Milsvida utsikt. Kör via Långudden. Vandring sista kilometrarna mot toppen.

Duolvesvuombe är ett stort myrkomplex kring sjön Duolvesjaure. Högsta bevarandeklass i länsstyrelsens våtmarksinventering. Rikt fågelliv. Vandringsleden från Baktåive till Tjadnes går över myren. 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt