Startsidan arrow Byarna arrow Åkroken

Åkroken PDF

Image

Åkroken är Arvidsjaurs kommuns östligaste by. Byn ligger vid väg 94 med endast en kilometer kvar till grannkommunen Älvsbyn. Måhända även den by i kommunen med mest utpräglad Piteå älvdals dialekt…Åkroken är i dag  en växande by med inflyttning och sjudande aktivitet efter dystra befolkningssiffror på 70- och 80-talen (2 personer).

Byaföreningen har i dag nära 90 medlemmar spridda över landet och arrangerar teaterföreställningar, berättarkvällar och valborgsmässofirande. I stället för byastuga har man byakåta och i byn finns även ett Mikromuseum med gamla redskap och böcker. Åkroken ligger vid en gammal forväg och första nybyggaren kom 1867. Jord och skogsbruk har varit helt dominerande verksamheter men här har även funnits skola och kioskrörelse… Viket är imponerande för en by med 7 gårdar.

Kojfolket

Med föreningen ”Kojfolket” och årliga teaterarrangemang har byn etablerat sej som ett teatercentrum i kommunen. Föreställningarna har getts under bar himmel vid byns friluftsteater och dragit ”full gräsmatta” som Piteå tidningen uttryckte saken.

Image

Naturen

I Åkroken finns även en påtaglig närhet till naturen. Byn ligger vackert vid Vistån omgiven av storslagna berg. 7 km. i nordväst ligger Gaddaberget, Gáddåjvvie, ett naturreservat på nära 400 ha. med granurskog. En mil i väster ligger Spjutberget – Rymmarbergets naturreservat med bl.a. tallurskog. Ett reservat som anses som ett av de vackraste i kommunen. Närmaste reservatet, Naktaberget, ligger 5 km i öster i Älvsbyns kommun. För fiskeintresserade ligger Åkroken centralt beläget med många intressanta fiskevatten runt om. Nämnas kan Bergträsket inne i Gaddareservatet, sjöarna Tjoppis och Lomsejaur, Lunssjajávrrie, bland bergen i söder och harrfiske i Vistån.

Image 

Västerleden

Vintertid passeras Åkroken av Västerleden, den skoterled som går från Gäddvik i Luleå över Lauker upp till Arvidsjaur där den ansluter till Nasaleden.

Åkrokens Byaförening
Allan Sandberg
Åkroken 5
933 99 Arvidsjaur
0929-80018
http://www.åkroken.nu/

Städdjejaur

5 km. norr om Åkroken ligger byn Städdjejaur med gamla timringar vackert belägen vid sjön med samma namn. Insynat av Per Danielsson 1847.

Image

Naturruta

Förutom de stora naturreservaten Gaddaberget, Naktaberget och Spjutberget-Rymmarberget finns en del värdefulla nyckelbiotoper i omgivningen.

Ca. 4 km SV Åkroken finns tre nyckelbiotoper om tillsammans ca. 30 ha. med barrnaturskog. Tämligen gott om torrträd, torr rakor och gammal sälg. X 7290456 Y 1694588.

Ca. 6 km. V Åkroken längs Vistån´s sydsida vid Björkselet finns en 5 ha. stor nyckelbiotop kalkbarrskog / strandskog. Där finns gott om lågor och torrträd, gammal grov asp och värdefull kärlväxtflora. Även bäverpåverkan syns i skogen. X 7295311 Y 1691860.

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt