Startsidan arrow Byarna arrow Utterliden

Utterliden PDF

Image

40 km söder om Arvidsjaur.
Utterliden, eller som det då kallades, Åtterberget, insynades 1799 av Johan Jonsson Herre i Sandträsk. Vid samma tid insynade denne försigkomne nybyggare både Högheden och Häbbersträsk, (som senare fick namnet Nyvall) och kom alltså att grunda fyra byar i kommunen. Nu flyttade dock Herre aldrig från Sandträsk utan i stället blev det Elias Gabrielsson från Frostkåge som 1806 övertog insyningen och blev förste nybyggare. Utterliden utvecklas till en jordbruksby med som mest 30-talet hushåll och ca 140 bofasta personer under 40- och början av 50-talet. Då är även byns industri, Gottard Lundmarks sågverk, i full verksamhet (nedlagt 1955). 1951startar Utterliden – Sandträsk IK med fotboll och friidrott på programmet. USIK fostrar bl.a. medeldistanslöparen Staffan Lundström från Baktsjaur som i början av 1980-talet vinner SM i Piteå klubben Rivieras färger. I Utterliden kan man årligen få vara med om tjärdalsbränning. En verksamhet som styrs av väderförhållanden och intresserade ombeds hålla kontakt med byaföreningen för information om när det bär till… Byn har friluftsbad med grillplats och vindskydd på norra sidan av Sandträsket. 600 m. promenad från vägen mellan Utterliden och Sandträsk.

Image

 1959 bildas byastugeföreningen som övertar skolhuset, den s.k. Arve-stugan, som 1992 renoveras. I byastugan finns i dag en utställning över byns historia och en försvarlig mängd gamla handlingar.

Utterlidens Byastugeförening
Göran Wikström
Utterliden 7
93081 Glommersträsk
0960-27025

 

Smedsläkten Ståhl

 1847 kommer Johan Erik Olofsson Ståhl som dräng till Utterliden. Han blir kvar och bildar familj. Då han av sin far ärvt kunskaper i smide bygger han smedja och blir byns smed. Traditionen förs vidare av sonen Alf som 1904 bygger hus och ny smedja strax söder om byn. Med Alf blir Ståhl-smidet känt i vidare kretsar i socknen. Ljuster, lyftkrokar, stöttingsmiden, kafferostare och annat finns bevarat från hans produktion. Alfs son Sven övertar verksamheten och smedjan är i gång till in på 1970-talet innan en 120 årig yrkestradition tar slut. 

Image

Alf och Svens smedja finns ännu kvar och kan efter överenskommelse visas med utrustning och smiden. Ståhlsmiden finns även på Hembygdsmuseet i Glommersträsk.

Nyland

Den gamla och välhållna gårdsmiljön i Nyland är en blick tillbaks till en svunnen tid. Gården är från slutet av 1800-talet och bebos och vårdas i dag av Thomas Jonsson, Marita Lindell och sonen Sebastian. 

Image

Naturruta

2 km norr om Utterliden strax väster om vägen mot Baktsjaur finns en 3,6 ha. stor Nyckelbiotop, X 7248651 Y 1661053, klassad som äldre naturskogsartad granskog.

Utterliden är omgivet av flera klassade sumpskogsområden. Ett större område, 55 ha. finns alldeles väster om byn mellan bergen södra och norra Utterliden längs Surmyrbäcken.

Några kilometer sydväst om Utterliden ner mot Sandforsdammen finns en sällsynt så kallad Ormgran. X 7245970  Y 1659919

Storsandberget 5 km nordöst om byn med urskogsartad barrblandskog och på toppen höjdlägesskog på hällmark. Fantastisk utsikt över Tjärnheden och södra kommundelen. Kör mot S Sandträsk och sväng mot norr 2 km efter Sandträsk. Kör 3 km och sväng mot nordväst för att komma till foten av berget.

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt