Startsidan arrow Byarna arrow Södra Sandträsk

Södra Sandträsk PDF

Image

40 km. S-SO Arvidsjaur.
Sannerträsk omnämns redan under 15 och 1600-talen som fiskesjö för kustbönderna i Skellefteåtrakten. Dessa företog under barmarkssäsongen färder till inlandet, fiskade och grävde ner fångsten under näver och jord. På vinterföre hämtades fångsten hem. Gamla gropar som kan påträffas vid inlandets sjöar är spår från denna verksamhet. Det är även begreppet ”gravad” fisk…

Den förste nybyggaren kom till Sandträsk i slutet av 1760-talet och hette Jonas Jonsson. Dock var bosättningen ett dåtida svartbygge då nybyggaren av någon anledning inte brydde sig om att söka insyning. Det gjorde dock nybyggare nummer två, den före detta soldaten Johan Jonsson Herre, som kom till Sandträsk tio år senare. Nu kom även den första nybyggaren på bättre tankar och båda fick sina Immissionsbrev 1782. Jonas Jonsson avslutade sina dagar genom att hänga sig nere vid sjön på våren 1796. Han låg begravd över sommaren på en holme i sjön som än i dag heter Jon Jonssa holmen. Herre, som lär ha varit av en mer råbarkad natur, går till socknens historia som en av de mer flitiga vad gäller insynande av nybyggen. Förutom Sandträsk insynade han Häbbersträsk (Nyvall), Åtterberget (Utterliden) och Högheden. Dock flyttade han aldrig från Sandträsk och dog där 1836.

Image

För att inte sammanblandas med ett Sandträsk i Bodentrakten gjordes med tiden tillägget Södra… Sandträsk utvecklas till en av våra större bondbyar med nära 200 innevånare kring 1950. Affär, skola och bönhus kommer till. Tillsammans med grannbyn Utterliden startar man även en idrottsklubb med fotboll och friidrott på programmet. USIK

Storsandberget

Norr om byn finns det mäktiga Storsandberget. Södra kommundelens högsta berg med sina dryga 600 meter. Härifrån har man en vidunderlig utsikt över landskapet och speciellt över det sjörika dödisområdet Tjärnheden. Toppen av berget präglas av höjdlägesskog på hällmark med knotiga bonsai-tallar. En upplevelse… Dessutom finns det malm vid bergets fot och kanske blir här kommunens första gruva.

Orkidéer

Sandträsk är också kommunens orkidécentrum. Från Sandträsk ner mot Skellefteälven i sydost går ett stråk med kalkrik berggrund. Där detta kombineras med ett rörligt markvatten uppstår gynnsamma förutsättningar för orkidéer att trivas. Norna, olika nyckel-orkidéer, guckusko, skogsfrun… på en av lokalerna har nio olika orkidéer hittats. Sandträsk Intresseförening torde vara ensamma i kommunen att förutom jakt och fiskeguide även kunna erbjuda orkidéguidening…

Image

Byastugeföreningen

Sandträsk i dag har en aktiv byastugeförening som huserar i den 1981 nedlagda skolan. Skolan kan hyras för arrangemang men även för boende. I tio års tid har man årligen bränt kolmilor och försålt förstklassigt grillkol. Den som vill uppleva en äkta mila eller köpa grillkol kontaktar föreningen. Som namnet bjuder kan Sandträsk erbjuda en förnämlig sandstrand vid den barnvänliga badplatsen. Där finns även omklädningshus, toalett och grillplats. Vid Lobblet öster om byn finns fågeltorn uppsatt i ett våtmarksområde med rikt fågelliv.

Image

Södra Sandträsk Byastugeförening
Magnus Marklund
S Sandträsk 13.  93081 Glommersträsk
0960-23016  070-6419315
www. come.to/sandtrask
e-mail: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det

Naturruta

Storsandberget 5 km norr om byn med urskogsartad barrblandskog och på toppen höjdlägesskog på hällmark. Skogsbilväg mot norr från vägen mellan Sandträsk och Högheden. Sväng västerut efter 2,5 km.

Våtmarkerna vid Sandbäcken med rikt fågelliv och utkikstorn vid lobblet 1 km öster om sjön. Tornet syns från vägen mot Högheden.

Mörtträskheden 8 km söder om Sandträsk med tallurskog och flera orkidélokaler. Kör söderut från Sandträsk till Stenbacken. Därifrån skogsbilväg vidare söderut över Skellefteälvskanalen. Andra avtagsvägen västerut leder in i området.

Nykåtavallen 4 km sydväst om Sandträsk. Gammal lappvall med omgivande gammelskog. X 72415  Y 16665. Efter stigen mellan Sandträsk och Stenbacken.

6 km väster om Sandträsk vid vägen längs Sandforsdammen finns en sällsynt så kallad Ormgran. X 7245970  Y 1659919

Flera ”hemliga” orkidélokaler som kräver guidning.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt