Startsidan arrow Byarna arrow Serrejaur

Serrejaur PDF

Image

35 km öster om Arvidsjaur. Vid väg 649 ca 6 km från väg 94.
Sjön Serrejaur ingår i det utbredda vattenområde kring Åbyälven som också innehåller Vuotnersjön, Laukersjön och Östra Kikkejaur. Här har människor funnits i långliga tider och området är bland de fornfyndsrikaste i inlandet. Tillgång till rika fiskevatten var avgörande för lokalisering av boplatser och här fanns det man sökte. Vid den lilla sjön Njallejaur mellan Serrejaur och Östra Kikkejaur har nyligen hittats en flatmarksgrav från bronsålder som är en sensation. Den första hittade i övre norrland. Ett vackert fynd från samma tid är eldstålet i brons hittat vid Aggnäs av Artur Vesterberg från Vuotner. Ett så kallat ryttareldstål från det gamla Novgorod riket. Endast en handfull har hittats i Sverige och eldstålet finns nu att beskåda på Silvermuseét i Arjeplog.

Image

I mer sentida historia hittar vi Serrejaur som eget lappskatteland på 1700-talet. Huvudvistet låg vid det vi i dag kallar Grannäs. En uppgift anger att det samiska namnet Serrejaur har med utvidgande eller grenande att göra och anspelar i så fall säkert på sjöns alla vikar. En annan uppgift är att namnet skulle betyda ”Blåbärssjön”. Serrejaurs första bofasta nybyggare blir Gabriel Gustav Sundkvist med familj som slår sej ner 1838. Bland andra viktiga årtal i byns historia kan nämnas 1931-32 när vägen byggdes och 1947 när elektricitet kom och byns snickerifabrik startade. Byborna bygger eget bönhus på 50-talet som numera är byastuga och byns träffpunkt.

Serrejaur i dag är närhet till spännande natur. Åbyälven och de stora sjöarna är lättpaddlade kanotvatten, på vissa sträckor bäversafari… Vill man ta ett dopp i Serrejaur så finns ett utmärkt ställe sydöst i sjön vid Aggnäs med fin sandstrand. Att det vattenrika området är intressant både för fiskare och fågelskådare är väl närmast en självklarhet. Apropå fåglar så ligger Lamburträskets naturreservat bara ett par kilometer söder om Serrejaur.

För ytterligare information kontakta;

Serrejaur Byastugeförening
Barbro Nordberg
Serrejaur 108. 93391 Arvidsjaur
0960-46032

Gerda Jansson

En verklig profil från Serrejaurtrakten var Gerda Jansson i Lövlunda. 1900 – 1992. Gerda var Sveriges enda kvinnliga torpare, drev jordbruk och plantskola, kockade åt domänverket och hade ett brinnande skogsintresse. Hon var en kvinna som i alla lägen rådde sej själv. När hon en gång gick ner sej i en vak vid selet där hon bodde lät hon de blöta lovvikavantarna frysa fast på isen så hon kunde dra sej upp…

Image 

Det manliga könet hade hon inte så mycket till övers för. Hon såg dom som lata och bekväma och gav dom ofta tillmälet ”fiolspelare”. Hon lär även ha varit en mycket god historieberättare med mycket talande mimik och kroppsspråk.

Vuotner, Vavdnure

30 km nordöst om Arvidsjaur vid väg 94.
På 1700-talet finns Hvåudnejaur upptaget som eget lappskatteland och visar att även Vuotner har en samisk början. Det var även en same, Johan Olovsson Asp, som inkom med en första ansökan om nybygge. Det blev dock en svensk från Skellefteå, Pehr Larsson, som 1832 startade nybygget.

Image

Vuotner ligger vackert vid Vuotnersjöns nordöstsida när man kommer efter väg 94. Sommartid kan man stanna till för ett dopp vid byns badstrand eller titta på fåglar från fågeltornet vid Avan strax öster om vägen. Vuotner är även en lämplig plats att börja på för den som vill utforska Åbyälven och sjöarna ikring med kanot.

Naturruta

Åbyälven är Natura 2000 område och en av våra orörda skogsälvar. Bra kanotvatten och fiskemöjligheter.

Görjemyran mellan Vuotnersjön och Serrejaur är ett våtmarkskomplex med högsta naturvärdesklass i länsstyrelsens våtmarksinventering. Rikt fågelliv. Ligger intill väg 94.

Storberget 2 km norr om Vuotner härjades av skogsbrand kring 1820. Topparna klarade sej dock och där finns nu gammal granskog och gott om rödlistade arter. Skogsbilväg från gamla landsvägen upp mot området.

Stenberget. Ett mindre urskogsområde i brant och hällrik terräng. Tall dominerar och här finns mäktiga överståndare med 600 år på nacken… Tydligt brandpåverkat område. 5 km skogsbilväg västerut från väg 94, 2 km söder om Vuotner. Fortsätter man ytterligare några km så finns ett större område vid berget Guorpaliden med likartad natur. Här är dock skogen på norra sidan berget grandominerad. 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt