Startsidan arrow Byarna arrow Rättsel

Rättsel PDF

Image

Rättsel ligger 35 km. NO om Arvidsjaur efter vägen mellan Moskosel och Älvsbyn.
Historien om Rättsel börjar 1799 när Olof Andersson i Glommersträsk söker insyning på Rättselet vid Vistån. Nu blev tydligen inte bosättningen någon framgång. Antagligen är marken nära selet frostbenägen och 1814 begär Andersson att få flytta sitt nybygge till Risberget, en knapp halvmil i nordväst. Det blir också här på bergets sydöstsluttning som byn Rättsel kommer att växa fram. Andersson kallades ”Konten” av att han alltid bar på en sådan. Han lär ha varit så osams med sin hustru Eva att de hade skilda hushåll fastän de bodde under samma tak…Rättsel växer, får telefon 1910, väg 1915, och affär 1923.

Image

1925 ordnar dåvarande Domänverket så att s.k. kolonister kommer till byn. Inalles 9 stycken. Kolonister fick arrendera en bit mark för senare inlösen. De fick lån till byggnader och hjälp med avlopp och dikningar. Tanken var att dom skulle bedriva småskaligt jordbruk i kombination med skogsarbete åt Domänverket. Kolonaten blir dock ingen framgångssaga utan läggs ner på 60-talet. I dag finns bara tre av deras hus i Rättsel kvar. På 60-talet läggs även skolan ner. Den är i dag byastuga och byns träffpunkt. Lite speciellt är att byn kan ståta med eget pensionärshem sedan 1957…Av gammal 1800-tals bebyggelse finns en välbevarad smedja kvar i byn.

Rättsels Byastugeförening
Sten Berggren
Rättsel 102. 933 99 Arvidsjaur
0960-45025

Njallejaur

Fem kilometer sydöst om Rättsel ligger Njallejaur. Första nybyggare i Njallejaur blir Anders Johansson Eklund 1836. Långt innan dess finns samer kring den fiskrika sjön som var huvudviste för eget lappskatteland. Strax sydöst om Njallejaur vid Kvarnselet i Vistån finns ett fint campingställe. Här kan modiga vandra över ån på skranglig träbro och fiskeintresserade pröva lyckan efter harr. Orkidéer, främst Jungfru Maria nycklar, finns också i området.

Image

Naturruta

Det är nära till storslagen natur från byarna Rättsel och Njallejaur.

Lomträskvattnets naturreservat med ståtlig gammal tallskog ligger 3 km  väster om Rättsel längst vägen mot Moskosel.

Gadda – Granbergets naturreservat med det natursköna och fiskrika Bergträsket ligger 4 km öster om Njallejaur. Sväng mot norr från vägen mot Älvsbyn 600 m öster om Holmfors.

Spjutberget - Rymmarbergets naturreservat ligger 3 km sydöst om Njallejaur. Detta är ett av våra naturskönaste reservat med branta berg och småtjärnar inbäddat i riktigt gammal talldominerad skog. Skogsbilväg mot nordväst från väg 94 leder in i reservatet.

Vistån är biflöde till Piteälven och därmed även Natura 2000 område. Många natursköna platser och spännande harrfiske. Flera kända orkidélokaler kring ån. Lättillgänglig med väg på båda sidor. 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt