Startsidan arrow Byarna arrow Renvallen

Renvallen PDF

Image

Renvallen borde kanske stavas Rhenvallen eftersom byn fått sitt namn efter förste nybyggaren, pastorn Gustav Edvard Rhen. Besittningsrätten beviljas 1827. 1831 lämnar Rhen sin tjänst och nybygget övertas av svågern och klockaren Anders Lähneman.

Image

Kring 1800-talets mitt kommer en färgstark kvinna att sätta sin prägel på Renvallen. Charlotta Edin, svägerska till Lähneman och mer känd som ”Mamsell Lotta”, startar en lukrativ krogverksamhet. Det berättas att Mamsellens dräng vintertid fick åka upp skidspår till angränsande byar för att leda alla kringfarande till krogen. 1860 övertar hon Lähnemans halva hemman som del i en uppgörelse som även innehåller spritskulder…1871 säljer Mamsell Lotta sin del av Renvallen och därmed kommer släkten Åman till byn. Än i dag kan man säja att Renvallen i huvudsak handlar om släktena Lenman och Åman.

Industrialism

Renvallen ligger vid Svärdälven vilket byborna genom tiderna sett till att utnyttja. Kanske kan man säja att Arvidsjaurs industriella vagga stod här… Kvarn, kommunens första kraftverk, sågverk och fiskodling har funnits i byn. Kvarnen, kraftverket och sågen är borta men fiskodlingsverksamheten har återupptagits av Bygdegårdsföreningen. Därmed har en unik anläggning i kommunens industriella historia bevarats och restaurerats.

Image

Svärdälvens myr och sjöslåtter

Bygdegårdsföreningen har efter ett 5-årigt projekt återställt de sjö och myrslåttermarker som tidigare brukats kring det så kallade övre svärdet i älven. Myren har röjts, dammen restaurerats, lador ställts i ordning och slåtter genomförts. Sjöslåtter är en mycket unik företeelse nu för tiden och intresserade som vill uppleva den kan kontakta föreningen för uppgifter om när och var.

Renvallens Bygdegårdsförening
Tomas Eklund
Renvallen 117.  93391 Arvidsjaur.
0960 - 21162

Renvallens camping

Sedan 60-talet har det funnits camping i Renvallen med stugby och husvagnsplatser. Huvudbyggnaden är en gård från mitten av 1800-talet. 0960 – 21360.

Image

Naturruta

Området kring övre svärdet i Svärdälven och vid Svärdälvens mynning i Arvidsjaursjön är utmärkta sträckfågellokaler. Svärdälven är som biflöde till Byskeälven Natura 2000 område.

Det stora naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke ligger bara någon kilometer i söder från Renvallen. Sväng söderut från E 45 strax öster om infarten till Renvallen.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt