Startsidan arrow Byarna arrow Pjesker

Pjesker PDF

Image

25 km. SO Arvidsjaur.Vid väg 645 ca 12 km österut från väg 94.
Soldaten Erik Andersson i Piteå drabbades av ruelse när mobiliseringsordern till Pommerska kriget kom. Kriga ville han inte och han fann därför ingen annan utväg än att göra sej obrukbar som soldat. Han sköt bort två fingrar på vänster hand och blev planenligt avskedad. Han var född i Gråträsk varför han nu ställde färden till hemtrakterna och sökte 1759 insyning på ett nybygge vid sjön Pjesker. Därigenom blev han Arvidsjaurs andra nybyggare. Tre år senare gifter han sej med Chatarina från Hemmingsmark och 1763 föds dottern Anna. Socknens första infödda nybyggarbarn. Erik blev med tiden både nämndeman, länsman och postiljon innan han dog 1809.

Image

Andersson hade anlagt sitt nybygge på södra sidan sjön men byn Pjesker växer med tiden upp på den norra stranden till att bli en av kommunens större byar. Pjesker i dag har en aktiv byaförening  med den före detta skolan som byastuga. I Pjeskersjön erbjuds ett spännande fiske. Här passerar även Nasaleden som framförallt vintertid är flitigt frekventerad som skoterled mellan kust och fjäll.

Image

Image

Pjesker Byastugeförening
Ingrid Grahn
Pjesker 103.  933 99 Arvidsjaur
0960-42036

Skidsport

Jämte Baktsjaur intar Pjesker en särställning vad gäller kommunens skidhistoria. Lars Olofsson, ”Skidlöparn” kallad, var socknens förste storlöpare och även först med att använda två stavar. På lättföre var han ansedd som oövervinnerlig. Bland priser kan nämnas att han erövrade kunga-kannan två gånger. Andra Pjeskerskidlöpare värda att nämnas var Jonas Sivertsson, ”Lillsurra”, och Erik Nyström, ”Stor Erik”, den senare från Granträsk.

Lambur

Naturreservatet Lamburträsk är kommunens äldsta naturreservat, instiftat 1971. Framförallt är Lambur en rik fågellokal men här finns även gammal skog och kulturlämningar, bl.a. en seite. Vandringsled finns runt sjön, flera rastplatser, fågeltorn och även en övernattningsstuga. Lambur ligger 5 km. nordost om Pjesker.

Image

Gråträsk, Jeärbmure

Gråträsk ligger visserligen i Piteå kommun men hör geografiskt och kulturellt till Piteå lappmark. I koloniseringen av Arvidsjaur har Gråträsk spelat en stor roll. Gråträsk är en gammal by med anor ner i 1500-talet vilket är unikt i inlandet. På 1600-talet kom en blomstringstid i samband med Nasafjällsepoken. Byn blev omlastningsstation för malmtransporterna ner till kusten och ett kapell byggdes kring 1640. Både Nasafjäll och kapellet övergavs dock. 1934 byggdes kapellet åter upp med inspiration från 1600-tals förlagan men i en tydlig tidstypisk nationalromantisk stil. Kapellet anses som ett av inlandets vackraste.

1897 gjordes ett sensationellt fynd vid den utgrävda sjön Tjautjer intill Gråträsk. En skatt med över 1000 föremål i silver, koppar, tenn, bly och glas hittades av bybor på väg till slåtter. Att skatten är samisk råder ingen tvekan om men däremot råder delade meningar om dess ursprung. Är det en offerplats eller en handelsdepå eller en släktskatt… Skatten förvaras på Historiska muséet och räknas som en av de rikaste i norra Sverige.

Naturruta

Lamburträskets naturreservat, ett ornitologiskt eldorado… Avtagsvägen norrut mot Lambur ligger två kilometer öster om Pjesker efter vägen mot Gråträsk.

Via Pjeskerån, Trappån och Kilisån avrinner Pjeskersjön i Byskeälven och hela vattensystemet är Natura 2000 område. Sydväst om Kilisån ligger Njaukamyran och Lobbelmyran. Våtmarker med mycket höga naturvärden i Länsstyrelsens våtmarksinventering. Vägen söderut från Tallnäs leder till Trappån och vidare ner till Byskeälven.

Inne i byn finns en av Norrbottens grövsta tallar…

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt