Startsidan arrow Byarna arrow Nyvall-Skatträsk

Nyvall-Skatträsk PDF

Image

25 km. sydost om Arvidsjaur.
Första insyningen sker 1791 av Johan Jonsson Herre i Sandträsk. En flitig insynare som förutom Sandträsk även insynade Utterliden och Högheden. Dock flyttade Herre aldrig från Sandträsk utan i stället räknas sonen Jonas Johansson som första Nybyggare. 1794 flyttas gårdsstället från Brännvallen till Häbbersträskvallen. Enligt traditionen ska nybygget först ha anlagts på den så kallade Gammelvallen vid sjöns västra sida för att inom några år flyttas till Nyvall på nordöstra sidan. Området kring Häbbersträsk – Skatträsk var vid denna tid eget lappskatteland under namnet Sejejaur med vistet vid nordöstra stranden av Skatträsk. Lappen Jon Sjulsson söker själv insyning på Skatträsk 1834, antagligen i ett försök att freda sina fiskevatten.

Tjärnheden

Nyvall och Skatträsk ligger mitt i det kvadratmilstora dödisområdet Tjärnheden. Här har väldiga isblock långsamt smält ner vid istidens slut och bildat den mosaik av tjärnar och åsar vi ser i dag.

Image

Skogsbilvägen från Nyvall till Myrträsk erbjuder en fin upplevelse av området. Vid Grundträsket söder om Myrträsk finns en långgrund och barnvänlig badplats med omklädningsrum, toalett och eldstad. På Björkudden på södra sidan av Skatträsk har fiskevårdsföreningen byggt fiskekåta och vid Krokigtjärn finns vindskydd. Ljusvattstjärn erbjuder en av få handikappanpassade fiskebryggor i kommunen. I södra delen av området finns Pellobäckens naturreservat med gammal urskog. Gammal skog finns också söder om Eliasro. Nasafjällsvägen går genom området och här finns också gott om spår som visar att det är gamla samiska marker. Bland annat härdar och barktäckt från tallar.

Ali Baba

1927 fick Skatträsk besök av Ali Baba och de sju rövarna… Det var unga studerande från södra Sverige som kom för att studera insekter och fåglar. På vägen upp träffade dom en äldre forskningsresande holländare – Ali Baba – som slog följe med dom. Ali Baba hette naturligtvis något annat men ansågs väl av byborna som mycket exotisk och därför fick han heta Ali Baba. Han återkom under flera år och bland annat finns många fotografier bevarade i byn som Ali Baba tagit. En av studenterna hette Vide och i Skatträsk hittade han en skygg sparv som i dag heter Videsparv… För övrigt en av få flyttfåglar som tillbringar vintrarna österut i centralasien, Kina och Korea.

Byastugan

I början av 30-talet fick Nyvall permanent skola efter många år med ambulerande skolverksamhet. Skolan las ner 1950 och inköptes av byamännen 1957. Byaföreningen bildas 1973 och skolan renoveras under 70- och 80-talen. Den nyttjas i dag till återkommande hemvändardagar, kursverksamhet och föreningsmöten. Lärarinnans lägenhet på övre våningen hyrs ut för tillfälligt boende.

Image

Nyvalls Byastugeförening
Margit Karlsson
Nyvall 2. 93081 Glommersträsk
0960-778040

Naturruta

Tjärnheden. Sveriges största dödisområde med ca. 400 tjärnar är en geologisk raritet.

Pellobäckens naturreservat med gammal tallurskog. Reservatet ligger inne i Tjärnheden. Kör skogsbilväg 3 km. mot sydost från Nyvallvägen mellan Nyvall och Skatträsk. Promenad sista 500 m.

Långmyran söder om Skatträsket är ett klass 1 objekt i Länsstyrelsens våtmarksinventering och har höga naturvärden. Dess västra sida når vägen mellan Abborrträsk och Malå en km. innan Baktsjaur.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt