Startsidan arrow Byarna arrow Moräng

Moräng PDF

Image

40 km. sydost om Arvidsjaur. Sväng mot Piteå vid Glommersträsk.
Moräng hette länge och väl Lappträsk. Men eftersom förväxlingar skedde med andra Lappträsk i Norrbotten fick järnvägsstationen, posten och telefonstationen namnet Moräng. Så småningom kom naturligtvis hela byn att kallas för Moräng. Namnet Lappträsk antyder byns ursprung. Vid sjön låg huvudvistet för lappskattelandet Tjaktjejaur. Eftersom även Glommersträsk låg inom samma lappskatteland kan man säja att Tjaktjejaurlapparna var de första samerna som fick erfara vad nybyggarnas ankomst till socknen innebar. Med nybyggarna i Lappträsk blev det tvister om framförallt fisket. 1785 fick nybyggarna tillåtelse att dika ut träsket för ökad foderfångst och därmed var kampen över och lapparna lämnade Lappträsk.

Image

En bosättning vid Lappträsket knutet till Nasafjällsepoken på 1600-talet har funnits på norra sjösidan. Kvar finns husgrund och rester efter kavelbroar. Första nybyggaren blir drängen Lars Nilsson från Böle by i Piteå som kommer till Lappträsk 1769. Han följs året efter av den avskedade soldaten Erik Mattson. Mattsons eftermäle inrymmer begivenhet på såväl slagsmål som dryckenskap och frosseri. Han lär ofta lidit av förstoppningskolik och var ständigt i bråk med både svenska och samiska grannar. Sjötömmningen 1785 var ett dråpslag för lapparna men lyckosam för bönderna. Lappträsk växer med tiden till en av de större jordbruksbyarna i kommunen med som mest nära 250 personer. Under storhetstiden på 1950-talet fanns två affärer, postkontor, telefonväxel, järnvägsstation, sågverk, bönhus och skola med fyra anställda lärare.

Byaföreningen

Första skolhuset är från 1800-talet och numera restaurerad Byastuga med kök och toalett. I Byastugan förvaras bland annat en unik 1800-tals orgel byggd i Gammelstad. Byaföreningen äger numer även det andra skolhuset i byn. En imponerande byggnad som till utseende och innehåll är oförändrad sedan 50-talet. En skolsal håller på att iordningställas i autentiskt skick. Skolans dimensioner skvallrar om byns forna storlek, här har rymts många barn…

Hälsokällan

På 1800-talet kom många till Lappträsk för att dricka brunn. Hälsokällan var vida känd och till och med kustbor sökte sej hit. Med tiden fick människorna andra sätt att bota sina krämpor och den föll i glömska. För den som känner sej hågad och i behov så finns källan ännu kvar en bit in i skogen från byn.

Image

Artur Lindgren

Några kilometer norr om Moräng efter vägen mot Svanträsk levde och verkade originalet och konstnären Artur Lindgren. Han målade historiska motiv såväl som fantasifulla landskap i en egen naivistisk stil.

Morängs Byastugeförening
Roland Wigenstam
Moräng 12.  93081 Glommersträsk
0960-20332

Naturruta

Lappträsk. Ett par hundra meter upp efter Lappträskån från vägen mot Byskeälven ligger Natura 2000 området Lappträsk med örtrik granskog.

X 7250773  Y 1678184

På Örnberget in efter Svanträskvägen finns en nyckelbiotop med barrnaturskog.

X 7250773  Y 1682000

Mellan Svanträskvägen och Glommersberget  ligger en våtmarksmosaik med höga naturvärden.

I Moräng finns traktens största gran och även en stor sälg. Kontakta Byastugeföreningen för guidning.

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt