Startsidan arrow Byarna arrow Mader-Strittjom

Mader-Strittjom PDF

Image

25 km. NV Arvidsjaur. Väg E45 norrut, sväng vänster efter Lundbergs trä mot Östansjö. Efter 14 km. sväng höger mot Mader. För att undvika frost anlades ofta nybyggen högt upp på lidarnas sydsidor. Mader är ett utmärkt exempel på denna strategi. En vidunderlig utsikt var något man fick på köpet och besvärlig hemväg från slåtter och fiske något man fick acceptera. Mader insynades 1846 och ännu bebos en av de fyra gårdarna. Jordbruk har bedrivits till långt in på 1990-talet och byns ängs och betesmarker tillhör kommunens bäst bevarade. Imponerande att se är den stengärdesgård som vittnar om vilka vedermödor som krävdes för att kunna bruka jorden. Naturen är storslagen och i öster gränsar byns marker mot det stora Reivo reservatet.

Image 

Tjåltvallen

2 km. söder om Mader finns samevistet Tjåltvallen och inte långt därifrån den s.k. Gubbkläppen. Där fanns en gång i tiden 6 tillyxade figurer i stubbar av naturlig storlek. En del av våra kulturskatter är tyvärr oåterkalleligt förlorade och endast vetskapen om deras forna existens och fantasin om vad dom varit återstår.

Skiljesmyran

Kvar och nyligen återfunnen är den boplats som finns 6 km. norr om Mader vid Skiljesmyran. Det är kommunens äldst daterade boplats, 8600 år gammal.

Strittjomvare

30 km. NV Arvidsjaur. efter vägen mot Östansjö.
Byn ligger på sydvästsidan av berget som gett den dess namn. ”Strittjom” anses åsyfta ett skrikande, gråtande eller tjutande ljud och ”vare” betyder berg. Strittjomvares första nybyggare blev Jonas Olofsson Steuk och Eva Gabrielsdotter som 1831 bosatte sej på liden. De följdes inom kort av två av Evas syskon med familjer. Som mest, på 20-talet, har drygt 40 personer bott i byn.

Image

I dag består byn av två delar. Den ursprungliga ligger högt uppe på bergets sydvästsida med vidunderlig utsikt över sjöarna Seudnut och Västra Kikkejaur. Den bär ännu en tydlig 1800-tals prägel med många rödmålade timmerhus. Den klassas av länsstyrelsen som en välbevarad och tidstypisk 1800-tals miljö från Piteå lappmark med höga kulturvärden och värdefulla ängs och betesmarker. Under 1900-talet har en yngre del av byn vuxit fram vid landsvägen och sjön.

Naturruta

Mader ligger granne med kommunens största naturreservat – Reivo. Ett par hundra meters promenad från byn till reservatets västra gräns.

I övrigt kan nämnas en nyckelbiotop med Gransumpskog som ligger 2 km. NV om byn. Där finns rikligt med torr rakor och lågor. Rik hänglavförekomst och gott om vedsvampar och tickor. Nyckelbiotopen är ett brandrefugium. X 7303471 Y 1645189

Ett par km. norr om Strittjomvare finns ett 1000 ha. stort granurskogsområde på berget Bellunåive. Här finns rödlistade arter som ostticka och taigaskinn på lågorna i den hänglavsdraperade gammelgranskogen. Skogsbilväg från den äldre delen av Strittjomvare leder upp till området.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt