Startsidan arrow Byarna arrow Lomträsk

Lomträsk PDF

Image

30 km. nordost om Arvidsjaur. Sväng höger från Europaväg 45 vid Auktsjaur.
Den långsmala udden som nästan delar Lomträsket i två delar är egentligen en ås bildad av en mäktig isälv under istidens slutskede. Åsen kan följas vidare i sin sträckning både upp mot Moskosel och neråt mot Vistån. Det är på denna ås i Lomträsket som först lapparna slår sej ner och anlägger ett viste. De håller till längst ute på åsen-udden och Lomträsk blir med tiden eget lappskatteland.

Image

1802 söker Pehr Andersson i Lauker insyning för ett nybygge vid Lomträsket. Han flyttar dock aldrig dit utan överlåter det till sin son Johan Pehrsson istället. Johan flyttar tillsammans med hustrun Margareta Renberg från Abborrträsk till Lomträsk kring 1809. De startar sitt nybygge i början på den långsmala udden. Att lapparna längst ut på udden kände sej instängda och inte uppskattade nybygget kan man kanske förstå. De lär även ha bränt upp nybyggarnas första boningshus i ett försök att hävda sin rätt till marken. Ett nybygge som med tiden växer till en by uppstår dock på den långsmala udden. Av förste nybyggarens bosättning finns i dag endast kvar en rundloge från 1855. Den är välbehållen och värd att stanna till för. Lomträsk får med tiden både skola och affär. Skolan blir under en tid lägergård för kyrkan och många ungar i kommunen har genomlevt konfirmationsläger i Lomträsk.

Image

Lomträsk i dag är utan både skola och affär men ändå en levande by med öppna ängar och glittrande vatten. Det speciella läget på den långsmala isälvsåsen mitt i sjön gör Lomträsk till en pärla bland kommunens byar. Lomträsks samiska namn Lobduijaur betyder åtskild sjö.

Mörtträsket

Vid Mörtträsket finns ett gammalt skogssamiskt viste. I en tall har en 1 m. lång bläcka gjorts på vilken inristats gamla samiska symboler, initialer, två renar och årtalet 1864. Enligt den muntliga traditionen är dom gjorda till minne av en tvåårig samepojke som avlidit.  Två km. skogsbilväg mot norr från Moskoselsvägen ca 4 km från vägkorset i Lomträsk.

Naturruta

Lomträskvattnets naturreservat med tallskogsdominerad urskog finns 5 km. efter vägen mot Rättsel - Älvsbyn.

Slengmyran någon km. väster om Lomträsk är en klass 1 våtmark med höga naturvärden. Där finns även den säregna Grodkällan. Kör vägen mot Auktsjaur, sväng västerut efter Häggsjölidvägen ca 3 km. 800 m. promenad från skylt vid vägen.

Tjuorre-Laxtjärnen är ett stort grandominerat urskogsområde med en liten tjärn vackert omgiven med gammelskog. Gott om rödlistade arter. Skogsbilväg mot norr från Älvsbyn-vägen strax innan Lomträskvattnets naturreservat.

På berget Tjuorvenåives nordsida finns en mindre talldominerad urskog. Gott om död ved och rödlistade arter. Nås bäst från vägen mot Ljusträsk. 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt