Startsidan arrow Byarna arrow Järvträsk

Järvträsk PDF

Image

55 km sydöst om Arvidsjaur vid väg 365.
Järvträskskidan, funnen vid plöjning 1924, är ett av många fynd som skvallrar om att människor funnits vid sjön under lång tid. Skidan är från 700-talet och finns nu på Skidmuseet i Umeå. Ännu äldre, ca 5000 år gamla, är de flintyxor som hittats och som anses vara importerade från Danmark. Från 15 och 1600-talen finns noteringar om Järvträsk som fiskesjö för kustbönder kring Skellefteå. Insyning av nybygge sker 1786 när soldaten Per Andersson Smed med familj söker överlevnad som nybyggare i lappmarken. Smed fick avsked ur det militära efter att ha förlorat hälsan i Pommerska kriget… Dock hade han hälsa nog att vid nära 50 års ålder bli nybyggare. Han blev 99 år gammal…

När Smed kom fanns redan samer sedan lång tid vid sjön. Huvudvistet för Jervfesjaur lappskatteland låg vid sjöns utlopp i väster. Vistet kom med tiden att kallas Mägg´re sedan samerna hittat Smeds get sittande i ett flakagiller vid sjökanten. Getens läte fick ge namn åt platsen. Järvträsk växer. Militärvägen, nuvarande väg 365, dras förbi på 1890-talet och 1917 bygger man tillsammans med grannbyarna kraftverk i Petikån. El-ström levereras till 1947. I början av 60-talet finns över 200 järvträskare vilket i dag krympt till ett 50-tal.

Image

Det gamla skolhuset är numera rymlig byastuga med modernt kök och plats för över hundra sittande. Vid den fiskrika sjöns östra strand finns campingplats med grillplats och barnvänligt bad. Byaföreningen ordnar årligen både pimpeltävling och kvarnfest och Kulturbygdsföreningen slåtterdagar och sommarcafé. Mer kuriöst är att i Järvträsk finns en bastuflotte med plats för 20 personer…

Järvträsk Byastugeförening
Helen Sandström
Järvträsk 49.  93081 Glommersträsk
0960-22063

Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening
Långudden 2.  93081 Glommersträsk
0960-22051 eller 070-5172050

 

Kvarnområdet

Kring den gamla skvaltkvarnen i Järvbäcken har byn byggt upp ett kulturområde. Här finns numera även smedja, vattendriven spånhyvel och dalplats. Hit har man också flyttat traktens äldsta bevarade byggnad, en ängslada från 1791.

Image

Andra söndagen i juli anordnas kvarnfest som brukar vara mycket välbesökt. Det dammar inne i kvarnen när den roterande kvarnstenen förvandlar korn till mjöl och det ryker vid dalen när tjäran pressas ur veden. Det bjuds även på musikalisk underhållning och bygdespel. Märkligt nog har det aldrig regnat på kvarnfestdeltagarna sedan starten i början av 70-talet…

Stenbacken

Som vid många andra sjöar i kommunen så flyttar samerna från Järvträsk när nybygget växer till en by. Flytten sker några kilometer västerut till markerna kring Häbbersträsket där det sedan tidigare fanns en sommarvall. Här växer lappbyn Stenbacken upp i slutet av 1800-talet. I dag finns flera lämningar efter gamla rengärdor kring byn och en som ännu används av Mausjaur sameby. Dessutom finns flera välbevarade stolpbodar.

Naturruta

Petikån, biflöde till Skellefteälven. Våtmark med höga naturvärden och rik fågellokal med fågeltorn vid Storselet. Fina kanotvatten. Skogsbilväg 3 km österut från väg 365 ca 1 km. norr om Järvträsk.

Gamla Skellefteälvsfåran med allmänningsreservaten Tuvkärret och Lillån. Flottningsmuseum vid Järvselet och spännande geologi. Kör via Stenbacken.

Nykåtavallen. Allmänningsreservat 2 km norr om Stenbacken med gammal tallskog vid gammal lappvall.

Svartliden. Grandominerat urskogsområde under reservatsbildning. ”Getartall” med inristningar vid myren på norra sidan om toppen. Kör skogsbilväg mot söder från väg 365 ca 1 km. söder om Järvträsk.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt