Startsidan arrow Byarna arrow Hålberg

Hålberg PDF

Image

38 km. SO Arvidsjaur. Väg 536 ca 3 km österut från väg 95.
Nybyggarna i Myrträsk upptäckte snart att det låglänta området vid sjön inte lämpade sej särskilt bra till kornodling. Frosten kom alltför tidigt om hösten. Lösningen blev söderliden på berget Reikevare fyra kilometer i nordost där åkrar spadades upp. 1821 tycker så en svärson och en son till Myrträsk första nybyggare, soldaterna Wästerbottning och Tysk, att nu får det vara nog med rantandet… De insynar Hålberget, Reikevare, och flyttar dit. Pehr Jönsson och Nils Nilsson med familjer blir därmed första bofasta nybyggare. Flytten blir lyckosam och Hålberg växer. Det byggs skolhus, numera byastuga, och byn har ett tag två affärer. Under byns glansperiod på 30 och 40-talen fanns även dansbana. Den döptes av folkhumorn till ”Saulensia” eftersom den inrymdes på Saul Lindströms fastighet.

1928 dras tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur förbi Hålberg som också blir banans högsta punkt. 404 meter över havet. I mars 1972 kör ett godståg in i en renhjord väster om byn och över 120 renar dödas. I dag finns 15 bebodda gårdar i den vackert belägna byn med den milsvida utsikten. Själva Hålberget är med sina 521 meter ett av traktens högre berg och det finns gångväg upp till toppen. Tvärbanan är lagd i malpåse i väntan på dyrare bensinpris och trafikeras numer endast sommartid av enstaka dressiner. Stannar man till kan man gå och titta på en av kommunens två kvarvarande långlogar. Den är från förra hälften av 1800-talet. I långlogar tröskades kornet och logen i Hålberg är 36 meter lång. Hålberg är en av åtta byar i kommunen som i länsstyrelsens inventering har bevarandeklass 1 vad gäller natur och kulturvärden. Med andra ord en by värd att besöka.

Image

Hålberg Byastugeförening
Per-Olof Svensson
Hålberg 104. 93081 Glommersträsk
0960-27007

Image

Svartliden

Svartliden kan säjas vara tredje steget i nybygget Myrträsks historia eftersom byn startar som en insyning under Hålberg 1842. Första nybyggare blir Christopher Persson Lundberg från Akkavare och hans hustru Stina Lisa Larsdotter. Även Svartliden anses av länsstyrelsen hysa ”värdefulla ängs, betes och odlingsmarker i ett för inlandet typisk lidläge”.

Myrträsk

Myrträsk tillhör den tidigaste nybyggaretableringen i kommunen. Pehr Israelsson Käck, som 1757 blir socknens förste nybyggare, insynar tio år senare ett nytt nybygge i Myrträsk. Han överlåter insyningen till styvsonen Jon Larsson Wästerbottning som kom att dela nybygget med en annan före detta soldat, Nils Nilsson Tysk. Myrträsk ligger i kanten på det mäktiga dödisområdet Tjärnheden. Landskapet är förförande vackert men möjligheten till bärkraftigt jordbruk inte lika stor. Soldaternas ättlingar flyttade verksamheten till Hålberget 1821. I dag är Myrträsk ett besöksmål för sin historia, det vackra landskapet och badplatsen i Grundträsket strax bredvid. Långgrunt, barnvänligt och naturskönt.

Naturruta
Pellobäckens naturreservat två kilometer från Myrträsk mitt i Tjärnhedens dödisområde. Talldominerad urskog.
Månsmyran en kilometer söder om Svartliden och intill väg 95 är ett klass 1 objekt i länsstyrelsens våtmarksinventering med sällsyntheter som käppkrokmossa och myrbräcka. I Månsbäcken finns bäver.
Vid Eliasro från väg 95 och mot sydväst finns en gammal tallurskog med 400 åriga överståndare.
Tjärnheden, Sveriges största dödisområde med nära 400 småsjöar.

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt