Startsidan arrow Byarna arrow Hedberg

Hedberg PDF

Image

33 km. sydväst om Arvidsjaur. Väg 523 söderut från E 45
Hedbergs historia börjar med en insyning av Nasa AB (Nasafjällsbolaget) vid Mausjaur 1790. Det verkar dock inte dröja så många år innan nybygget har flyttat till Hedberget vid Söderträsket en dryg halvmil söderut. Det gamla bostället vid Mausjaur behålls som fäbod. Hedberg växer till en efter inlandsmåttmätt tämligen stor jordbruksby. Fast skolgång från 1906, vägen färdigbyggd 1911 och 1922 har byborna byggt eget elkraftverk i Hedträskbäcken. Senare kommer både affär och bensinstation, en station som i dag är museum…

Image

Väckelserörelsen i inlandet uppvisar en hel bukett med olika församlingar. I Hedberg startade en Betaniaförsamling som byggde eget kapell och var verksam till slutet av 50-talet. Byggnaden finns ännu kvar. Hedberg i dag är en naturnära by med Skellefteälven ett par kilometer i söder och stora orörda skogar vid Alderliden och Krutbergen i öster. Skolan som stängde 1981 är numera byastuga och i Hedberg finns kommunens enda bensinmacksmuseum. En gammal BP-mack med genuin 50-tals känsla. Förbi Hedberg går snöskoterleden ”Domarleden” mellan Malå och Arvidsjaur med anslutning till Nasaleden mot Arjeplog.

För mer information kontakta;
Samuel Berggren            
0960-13517

”Dramaten”

En profil från Hedberg var Rebecka Bergström 1881-1965. Rebecka flyttade till Arvidsjaur och livnärde sej på grisuppfödning. Ett ständigt dragande på en trilla för att samla in mat till grisarna gav henne smeknamnet ”Dramaten”. Rebecka och hennes trilla deltog troget i Barnensdagstågen genom samhället.

Krokträsk

Krokträsk insynas 1843 av Fredrik Jonsson från Hjärtajaur. Detta sågs inte med blida ögon av Hedbergsbönderna som av tradition hade intressen i området ( fäboden i Mausjaur ). Kring 1850 kommer Abraham Olofsson Nordlund från Norsjö till Krokträsk och blir dess förste kvarstannade nybyggare. Kring Krokträsk finns ett mindre dödisområde med gott om småtjärnar.

Rismyrheden

Rismyrheden kan säjas vara en avknoppning från Hedberg. Det är Jonas Nilsson som 1867 flyttar ut och anlägger nybygget.

Naturruta

Bara ett par kilometer öster om Hedberg ligger ett stort grandominerat urskogsområde kring bergen Alderliden, Mausberget och Krutbergen.

En halvmil i norr ligger södra och norra Surliden med granurskog. Skogen övergår i norr i klass 1 våtmarken Stormyran.

Längs Storbäcken ett par kilometer i söder finns flera nyckelbiotoper med gammal grandominerad barrskog. X 7258347  Y 1639375 och X 7257716  Y 1639865.

15 km. i nordväst ligger det stora eko-park området Ledfatt med bl.a. natursköna vistet Geijaurvallen.

Geologiskt intressanta dödisområdet kring Krokträsk. Ett så kallat veikimoränområde med gott om småtjärnar. 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt