Startsidan arrow Byarna arrow Fjällbonäs

Fjällbonäs PDF
Image 

Vid väg 94. 7 km. öster om Arvidsjaur.
Fjällbonäs är tveklöst en av kommunens mer natursköna byar där den ligger på och kring en mäktig isälvsås omsluten av vatten. Åsen sträcker sej i nordvästlig riktning ända upp till Rappen i Arjeplogs kommun och kallas därför för Rappenåsen. Ett imponerande vittnesbörd om fornstora dagar när Krubbjokk inte var fullt så beskedlig som i dag... Krubbjokk byter för övrigt namn vid Fjällbonäs och fortsätter som Kelisån för att 20 km. nedströms förena sej med Byskeälven. Långt innan nybyggarnas ankomst i slutet av 1700-talet så hade samerna funnit denna vackra plats. Antagligen spelade fisket en större roll än estetiska aspekter men i vilket fall så låg lappskattelandet Kilvejaurs huvudviste på åsen. 1790 insynar bonden i Pjesker, Erik Andersson, nybygget Kelisånäs. Året efter överlåter han nybygget till Erik Hindersson som blir förste bofaste åbo. Därmed inleds Fjällbonäs historia som nybyggarby. Fjällbonäs i dag är en natur och tätortsnära by. Arvidsjaur samhälle ligger bara några kilometer bort och naturen med bland annat utmärkta bad, fiske och kanotvatten finns alldeles inpå knutarna.

Image

Arvet efter det gamla lappskattelandet består i dag av samebyn Östra Kikkejaurs rengärde som finns mellan Timmertjärnarna strax utanför byn. Här sker bland annat kalvmärkning kring midsommar. Vintertid är Fjällbonäs knutpunkt för två skoterleder mellan kust och fjäll. Det är Västerleden som kommer från Gäddvik vid Luleå och som här möter Nasaleden från Piteå för gemensam fortsättning upp till Nasafjäll.

Fjällbonäs Bygdeförening
Eva Lundmark.
Fjällbonäs 15. 933 91 Arvidsjaur.
0960-14047

Norrländsk Adel …

Norrland i allmänhet och inlandet i synnerhet har nästan ingen adel och övreståndshistoria att skryta med. Dock finns undantag och det Arvidsjaur har att komma med i den vägen är intimt förknippat med Fjällbonäs. 1809 övertar nämligen Häradshövdingen Carl Fredrik Furtenback nybygget. Det är förövrigt denne Häradshövding som genomför namnbytet från Kelisånäs till Fjällbonäs. Furtenbackarna var gammal medeltida lantadelssläkt från Tyskland som under 1600-talet kommer till Sverige. Dock tillhörde Carl Fredrik en fattig gren i släktträdet och drogs med ständiga ekonomiska bekymmer. Han dog 1834 men hann bland annat bli den förste och ende ickesame som innehaft ett lappskatteland... Ättlingar med blåare blod än andra Arvidsjaurbor finns ännu kvar i kommunen.

Lappskottbacken

Den första Nasaleden mellan Öjebyn och Nasafjäll passerade vid Fjällbonäs. I dag är leden återupprustad och framförallt flitigt nyttjad som skoterled. En halvmil i sydöst passeras Lappskottsbacken vid berget Fastepuolda. Här tog samerna enligt traditionen hämnd på Birkarlarna för att dessa innebränt ett antal samer i lappkyrkan vid Kaskerströmmen. Backen var brant och de skidåkande Birkarlarna åkte ner en och en mot mötande pilbågar. Fortsätter man några kilometer till längs leden kommer man till "Suptallen" med många inristningar. De äldsta från 1600-talet. En nu och dåtida rastplats.

Deppis

Image

Vid väg 94. 17 km. öster om Arvidsjaur. Ett mer poetiskt byanamn är svårt att hitta. Namnet är naturligtvis ursprungligen samiskt och var från början Dippes, vilket är nästan lika vackert. Gamla Deppis insynades 1826 av Pehr Johansson Sjöberg från Baktsjaur. Han lät 1840 flytta nybygget en dryg kilometer till Skurbergets sydöstsida där byn sedermera växte fram. Deppis ligger som de flesta gamla jordbruksbyar i ett lidläge. Dess kulturmiljö anses av länsstyrelsen ha högsta bevarandeklass som ett fint exempel på inlandets skogsbyar med öppna slåtter och betesmarker. En del lador finns kvar och i byn står ett par gamla välhållna enkelstugor.

Deppis Byastugeförening
Elsie Blom
Backgatan 3. 933 34 Arvidsjaur
0960-12165

Renträsk och Nyträsk

Vid väg 94. 13 km. öster om Arvidsjaur. Nästan alla av lappmarkens första kolonisatörer var före detta soldater. Trots alla vedermödor tedde sej kanske nybyggarlivet som en tryggare tillvaro... Till Renträsk kom soldaten Jonas Flinkfelt som förste nybyggare 1807. Om man svänger höger vid Renträsk kommer man efter fyra kilometer till grannbyn Nyträsk. Nyträsk anläggs 1871 när Carl Fredrik Johansson Nyström från Lycksele kommer till platsen och påbörjar byns historia.

Carl Natanael Karlsson

Från Nyträsk kom Carl Natanael Karlsson. En av kommunens många skidhjältar från fornstora dagar. I början av 1900-talet tillhörde han kommunens och därmed landets bästa åkare. 1912 berättas om hur Karlsson åkte skidor till Piteå för att delta i en 6-mila tävling. Han vann tävlingen och åkte sedan skidor tillbaks hem till Nyträsk... Hans armstyrka var omvittnad och i stakföre lär han ha varit nästan oslagbar.

Image

Naturruta

Krubbjokk – Kelisån är som biflöde till Byskeälven ett natura 2000 område. Upplevs kanske bäst från kanot.

Rappenåsen som Fjällbonäs ligger på är liksom åsen i Kilversjön ett par km. i söder geologiska rariteter.

Guortesliden 3 km öster om Deppis med granurskog och många rödlistade arter. Ett mindre område är biotopskyddat. Skogsbilväg 1 km. från väg 94.

Vid Stor-Tjåkas finns en liten talldominerad nyckelbiotop naturskog. Naturskönt vid vattnet. Stig 500 m från väg 94.

Alldeles vid väg 94 tre kilometer nordost om Deppis finns en biotopskyddad granurskog.

Stormyran norr om Renträsk är en myrmosaik med höga naturvärden och rikt fågelliv.

Skarjevare mellan Kelisån och Byskeälven 4 km. sydöst om Fjällbonäs är en talldominerad urskog på väg att bli naturreservat. Naturskönt med flera insprängda småtjärnar. Vandringsleder och öppen raststuga.

Bergmyrbergets naturreservat 7 km. söder om Fjällbonäs. Talldominerad urskog. Sväng söder vid Arvidsjaursjöns sydspets.

 

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt