Startsidan arrow Byarna arrow Boksel

Boksel PDF

Image

Boksel insynades 1790 men först i slutet av 1790-talet kom förste nybyggaren, Jonas Johansson, att slå sej ner där. Namnet på nybygget kom från det närbelägna selet i Byskeälven en dryg kilometer i nordost. Boksel blev med tiden skjutsstation då det kom att ligga vid den landsväg mellan Piteå och Arvidsjaur som anlas på 1860-talet. Sträckningen gick över Roknäs, Piteå Långträsk, Boksel och Abborrträsk. På den tiden skulle gästgiverier eller skjutsstationer finnas på lämpliga avstånd efter vägen och där passade Boksel in. Trafiken med ”snallare” (varutransporter) och andra resande ökade på 1890-talet när den gamla vägen från Byske upp efter älven förlängdes upp till Siksjön där den anslöt till Piteå vägen.

Image

Den gamla skjutsstationen är en imponerande timring från 1880-talet som vittnar om att verksamheten måste ha varit omfattande. Det är en byggnad i tre våningar som antagligen är kommunens största bevarade timmerbyggnad. En smått mäktig uppenbarelse där den ligger vackert på Bokselsbergets sydsida. Gårdsmiljön i övrigt är mycket välbevarad med bl.a. rundloge och ett efter traktens mått mätt mycket stort stolphäbbre som visar på bygginfluenser från Piteå trakten. I utkanten av den öppna ängen runt gården finns ytterligare en märkvärdig byggnad. Ett samiskt häbbre som flyttats och omtimrats till lada. I nocken finns årtalet 1721 inskuret vilket gör häbbret/ladan till ett av de äldsta kvarvarande byggnaderna i kommunen.

Byskeälven

Från Boksel är det nära till natursköna och fiskrika Byskeälven. Vägar finns både strax öster om gården och en kilometer västerut efter Piteå vägen som leder ner till älven. Efter den västra kommer man till Långselet och Långselkojan.

Image

Skogshult (Snåtterberg)

Nybygget Skogshult anlas i början av 1800-talet intill en lappvall som hörde till Tjacktjetjure (Lappträsk) lappskatteland i det samerna själva lär ha kallat för ”Kanans land vid Byske älv”.

Image

Skogshult är i dag en mycket välbevarad gårdsmiljö som på ett unikt sätt speglar samvaron och samspelet mellan den samiska och nybyggarsvenska kulturen. Här finns 17 timringar. De flesta från 1800-talets nybyggarepok men även samiska stolphäbbren och en njalla. Alla byggnader i bästa skick. En restaurerad handdriven spånhyvel kan också beses. Det torde vara den enda kvarvarande fungerande som finns i kommunen.

Den som vill besöka Skogshult för att avnjuta timringskonstens skilda former kan kontakta;
Ingemar Sjölund  0960-24021,  070-5465933

Naturruta

En 8 ha. stor nyckelbiotop finns 4 km. väster om Boksel. Den klassas som Barrnaturskog med stort inslag av senvuxna träd och lågor. Området finns i anslutning till Bäverån  och har tydlig bäverpåverkan. X 7264962 Y 1672798.

I samma område finns en mindre biotop på 2,8 ha. som också klassas som Barrnaturskog fast med tillägget urskogsartad. Gott om lågor och rakor. X 7264827 Y 1673413.

Byskeälven med bifödena Kelisån och Bäverån är Natura 2000 områden. Spännande laxfiske i Byskeälven. Fin rastplats där väg 373 korsar älven.   

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt