Startsidan arrow Byarna arrow Avaviken

Avaviken PDF

Image

26 km. väster om Arvidsjaur vid väg 45.
Avaviken har i många avseenden en lite annorlunda historia än andra byar i Arvidsjaurs kommun. Det har att göra med en silverfyndighet vid Norska gränsen och med närheten till stora vatten. Avaviken är Arvidsjaurs enda by med marin historia…

Image 

Nasafjäll…

Allt började med att lappmannen Peder Olofsson och pärlesökaren Jöns Pedersson hittade silvermalm vid Nasafjäll år 1634. Jöns fick som tack för upptäckten bland annat hemmanet Avaviken och lär även ha bott där en tid. På 1640-talet anläggs på order från drottning Kristina en väg från Frostkåge vid kusten upp till Storavaviken. Från samma regent kommer beslut om kyrkobygge i Avaviken och kyrkan står färdig 1650. Från hyttan i Silbojokk skedde nu silvertransporterna till kusten med Avaviken som omlastningsstation från sjöburna till landburna färdmedel. Epoken blir kort. 1659 bränner norsk militär ner både gruvan och hyttan. Resande och transporterande upphör. Kyrkan förfaller. Fönstren, en dåtida lyx, flyttas till kyrkan i Arvidsjaur och kyrkan slutar som torkhus för fiskenät… Det skulle dröja 110 år innan gruvdriften kom igång igen. 

Nybyggare

Kring 1760 kommer den före detta soldaten Johan Svensson Pipare till Avaviken. Dock blir inte nybygget lagligt förrän 1774 och då som Bergfrälsehemman under det nya Nasafjällsbolaget. Soldat Pipares sonson var en man som hette Johan Svensson och som har blivit känd för att han tappat en mössa uppe på ett berg… Berget Jan Svensamössan är numera naturreservat och ett blickfång för resande efter inlandsvägen.

Båttrafik

1886 får jägmästare Bremberg en idé. Den omfattande sjötrafiken på Storavan skulle gå så mycket lättare om det fanns en rejäl båt… Sagt och gjort. I december fraktas ångbåten ”Signe” från Skellefteå till Avaviken. Transporten blir ett äventyr i sej med 20 hästar och 30 man på förrädiska vintervägar, men efter 10 dagar är man framme. Bara månader senare låter Skellefteå Ångbåts AB (Markstedt & Söner) frakta upp nästa ångbåt, ”Enigheten”, och det börjar bli trångt i hamnen i Avaviken.

Image 

1893 är det dags för ännu en stor båt när ”Carl XV” börjar trafikera sträckan Avaviken – Arjeplog med Hornavans Ångbåts & Industri AB som ägare. 1901 kom ”F O Bremberg”. Döpt efter ägaren , jägmästare Bremberg. Om ”Signe” kan säjas att hon bogserade timmer på dom stora sjöarna fram till 1937. Den senaste stora båten i Avaviken är ”M/S Victoria” som erbjudit resande storslagna vyer med skepparen Olof Nilsson vid rodret. Det är kanske som den gamle lappen i Arjeplog tyckte – ”no ä storhavet stort men Storavan ä större”…

För intresserade kan Olof Nilssons bok om Avavikens historia varmt rekommenderas.
Olof Nilsson.  0960-17014

Gullön

Byn vid Storavans strand har fått namn efter ön som ligger strax utanför. Nybygget insynas 1812 och första nybyggare blir Carl Nilsson från Långträsk. Från början fanns bosättningen ute på ön och bönderna rodde in till fastlandet för att mjölka korna som var på bete. Med tiden skedde bosättning även kring fäboden inne på land och byn Gullön växer upp.

Image

På 30-talet dras inlandsbanan förbi och byn blir stationsort. Mellan Gullön och Renvikens station ligger Buddnakk med Sveriges minsta stationshus…

Gullöns Byaförening
Stefan Granström
Reback 3. 93092 Mellanström
0960-658400

Månsträsk

Insynare och första nybyggare i Maunesjaur – Månsträsk är Per Israelsson Käck som 1795 söker insyning. Käck är känd som socknens förste nybyggare när han 1757 kom till Glommersträsk. Han blir kvar i Månsträsk till sin död 1808.

Fiskträsk

Fiskträsk grundas 1838 av en av kommunens mer flitiga insynare. Hans Aronsson ”Kullern” som närmast kom från Månsträsk och snart var på väg till Långträsk… Fiskträsk får mer långvarig brukare 1846 när Carl Nilsson från Norsjö-trakten kommer till nybygget.

Renviken

När inlandsbanan drogs genom kommunen på 30-talet anlades en station vid Avavikens södra strand som kom att heta Renvikens station. På den norra sidan låg byn Renviken som därmed blev enda by efter sträckningen som hade 500 meter roddtur till sitt stationshus… Renviken, eller Sarvat som det samiska namnet lyder, grundas som kronotorp 1861 av lappmannen Lars Mattsson.  

Image

Naturruta

Naturreservatet Jan-Svensmössan ligger 5 km. väster om Avaviken. Sväng mot nordväst från väg E45 ca. 2,5 km väster om Avaviken.

Vid bergets södra fot ligger sjön Akkavare med en isälvsås mitt i och väster om den en orörd bäckravin med vattenfall och särpräglad biotop.

Gammal skog finns även på Dunberget, 3 km. i nordost, Rävaberget, 3 km. i norr och på Skavliden 3 km. i söder. Både Dunberget och Skavliden ligger nära väg E45. Till Rävaberget tar man skogsbilväg norrut från E45 cirka 2 km. öster om Avaviken.

Mellan Gullön och Europaväg 45 ligger det stora granurskogsområdet Granliden. 600 m. promenad från E45 till södra delen av området eller 600 m. från Gullö-vägen till norra delen.

Från Avaviken är det en mil till det stora eko-parksområdet Ledfat i sydväst med bland annat Mausjaur samebys viste Geijaurvallen med kåtor och rengärda. Kör E 45 mot Slagnäs. Sväng mot sydost 5 km. efter Fiskträsk. Kör 400 m. därefter ca. 800 m promenad till vallen.

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt