Startsidan arrow Byarna arrow Auktsjaur

Auktsjaur PDF

Image

Vid Europaväg 45. 27 km. norr om Arvidsjaur.
Auktsjaur har som namnet antyder ett samisk ursprung. Hur länge samerna haft viste vid Auktsjaur är omöjligt att säja men från 1700-talet är det känt som eget lappskatteland. En sägen berättar att en samekvinna lämnade sitt sovande barn i en kont vid sjön när hon rodde ut för att fiska. Barnet vaknade och sprattlade så att konten gled ut i vattnet och barnet drunknade. Därför sägs än i dag barnskrik kunna höras från sjön. Auktsjaur betyder Häggsjön på svenska.

Nybygget Auktsjaur anläggs i slutet av 1700-talet av Elias Andersson, kallad ”Keupen”, från Lauker och Sven Hindriksson. ”Keupen” flyttade dock med sin familj till Norge och i stället kommer Jonas Jonsson, Nyvall och Johan Johansson Renberg från Sandträsk till Auktsjaur. De bygger tillsammans en tretton meter lång gård. Huset var avdelat på mitten och följaktligen blev det kallad för ”Mittigården”. Auktsjaur ligger strategiskt efter både Europaväg 45 och inlandsbanan och utvecklas med tiden till en av kommunens större byar. Auktsjaur får också säjas vara en av våra vackraste byar där den ligger inbäddad bland de sjöar och småtjärnar som utgör Åbyälvens källflöden. I Laxträsket norr om byn finns en fin badplats och inne i byn kan man besöka ateljé Månljuset, ta vandringsleden till Tjappsåive eller hoppa på tåget och följa inlandsbanan…

Auktsjaur Byaförening
Ann-Louis Boqvist
Auktsjaur 6. 93391 Arvidsjaur.
0960-40066

Utterträsk

Första nybyggare i Utterträsk blir Jonas Larsson Utterström från Lappträsk och hustrun Marta Jonsdotter från Sandträsk. Kvinnorna i Utterträsk blev med tiden kända för sina fina vävnader. Mest ryktbar var ”Dövstum-Stina” Christina Utterström, 1843 – 1920. Hon blev en avancerad konsthantverkare för sin tid som bl.a. ägnade sej åt tygtryck.

Image

Hon snidade egna stämplar i trä som sedan användes till att trycka mönster på vävda gardiner, schaletter, handdukar och blusar. 33 av hennes stämplar finns i dag på hembygdsmuseet, gamla Prästgården, i Arvidsjaur. Utterträsk kom med tiden även att bli en station vid inlandsbanan.

Guorpa

Om man tar vägen från Auktsjaur mot Lauker och svänger höger efter 4 km. kommer man till Guorpa. Sista 150 m. får man promenera innan man är framme. Här låg kronotorpet Brännfors där Lars Johan Larsson och hustrun Britta levde och födde upp sex barn. Torpet brann upp 1947 och i dag finns inga byggnader kvar. Kvar finns däremot den smått osannolika stenmur som omgärdade hela torpet. Den är tre meter bred och en och en halv meter hög och nära femhundra meter lång… För en besökande i dag är det nästan ofattbart föreställa sej att detta monument är en enda familjs verk för att kunna odla sitt dagliga bröd.

Image

Från torpet kan man följa en stig några hundra meters ner till Åbyälven där det finns raststuga och grillplats. Raststugan ligger högt med fin utsikt över älven. Promenerar man älven uppströms några hundra meter kommer man till Guorpadammen där det också finns rastplats.

Grodkällan

Ute på den stora Slengmyran några kilometer nordost om Auktsjaur finns kommunens mest imponerande kallkälla. Källan är över 10 X 10 meter med blågrönt kristallklart vatten. I den ljusa sandbottnen, tre - fyra meter ner, bubblar uppstigande vatten i en naturens egen bubbelpool. Källans svenska namn är en direkt översättning från det samiska namnet Tsuobbuoája. Samerna döpte den efter grodorna som syntes övervintra på källans botten. Tsuobbuoája finns omnämt i lappskattelandens syneprotokoll för både Lomträsk och Auktsjaur från 1823. Källan var en viktig gränsmarkering mellan dessa lappskatteland och i muntlig berättartradition sägs det att samerna brukade rasta här på sin väg till kyrkhelger i Arvidsjaur.

Image

Vindskydd, eldstad och toalett finns för besökande. För att komma till Grodkällan och Slengmyran kör man från Auktsjaur mot Lomträsk. Efter fyra kilometer svänger man vänster in på Häggsjölidvägen och stannar vid uppskyltad plats efter drygt tre km. Härifrån finns uppmärkt och spångad vandringsled 800 m. till källan. Slengmyran är i sej själv intressant som ett klass 1 objekt i länsstyrelsens våtmarksinventering över värdefulla våtmarker. Här finns höga naturvärden och ett rikt fågelliv.

Naturruta

Knivbergets naturreservat ligger 5 km. i sydväst med grandominerad urskog. Svårtillgängligt, 2 km promenad från Rönnberg.

Slengmyran 3 km. i nordost är en våtmark med höga naturvärden och den märkliga grodkällan. Kör vägen från Auktsjaur mot Lomträsk 5 km för att komma till myrens sydspets. Sväng in efter 4 km. på Häggsjölidvägen för att komma till uppmärkt led till Grodkällan efter 3 km.

Åbyälven och dess källflöden tillhör kommunens Natura 2000 områden. Artrik strandvegetation, bra fiskevatten och bra kanotälv. Älven börjar i Auktsjaur.

Myrberget, 8 km. efter vägen mot Lauker, är en brandpåverkad och talldominerad urskog. Här finns mäktiga 600-åriga tallöverståndare. Ligger bra till vid vägen. 
 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt