Startsidan arrow Byarna arrow Akkavare

Akkavare PDF

Image

Akkavare är en vackert belägen lidby på den sydöstra sluttningen av berget Akkavara. 6 km. norr om Arvidsjaur samhälle efter väg 45. Akkavareskiftet utsynades 1794 av prästen Per Edin i Fristad. Första nybyggare blir dock inte en präst utan en krigare. Före detta soldaten Pehr Christiersson Brännare övertar skiftet 1801. Nybygget växer sakta till en mindre by som 1855 är nära att ödeläggas när en skogsbrand härjar berget. Kvarn byggs 1868, togs ur bruk 1928 och flyttas med tiden till sjön Dyras där den nu står som jakt och fiskestuga. Akkavare fick väg i samband med vägbygget mellan Arvidsjaur och Moskosel 1903-07 och järnvägsförbindelse i och med att inlandsbanan anläggs på 30-talet. Den 28 mars 1956 är en svart dag i byns och länets historia då norrbottens värsta tågolycka inträffar strax söder om Akkavare. Rälsbussen från Moskosel kolliderar med ett norrgående godståg och 16 personer mister livet.

Image 

I en tid före samhällets välfärd till alla var byarna ofta utelämnade till egen förmåga. 1934 bygger byborna i Akkavare en 2 km. lång vattenledning från en kallkälla uppe på berget. Överbyggnaden över källan finns ännu kvar och vattenledningen var i bruk till 1980. I byn finns en lång stenmur som vittnar om markens beskaffenhet och arbetet med att skapa brukbara åkrar.

Film

Vyer från Akkavare har setts av millioner människor i mängder av länder. Skolan i Kay Pollacks film ”Såsom i Himmelen” från 2004 står i Akkavare. Dock har sekelskifteshuset aldrig varit skola i verkligheten. Det riktiga skolhuset (skola mellan 1910-36) är en ståtlig timmerbyggnad som står ett hundratal meter från sin sentida förfalskning.

Bröderna Lundbergs

1939 startas ett ambulerande sågverk som med tiden växer till att i dag vara kommunens största träindustri. I samband med elektricitetens ankomst till byn 1947 har Lundbergs en ny permanent anläggning färdig i anslutning till järnvägsstationen. Den är i drift till 1966 när verksamheten flyttas till nuvarande plats mellan Kikkejaurälven och Långträskälvens utlopp i Arvidsjaursjön.

Byastugan

Byns bönhus, byggt 1957-58, är numera moderniserad byastuga. Byastugan är utrustad med modernt kök och kan hyras för sammankomster.

Image

För att hyra byastugan och för övrig information kontakta:

Akkavare Bygdegårdsförening
Birger Lundberg
Akkavare 206. 933 91 Arvidsjaur.
0960-51049
Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det

Utkikstorn

Under kriget byggs ett luftbevakningstorn uppe på berget. Tornet finns kvar i om och tillbyggt skick och erbjuder en vidunderlig utsikt över större delen av Arvidsjaurs Kommun. Följ skyltning inne i byn, promenad de sista 800 m. Vindskydd och eldstad finns vid tornet.

Fristad

Det var prästen Per Edin som grundade och namngav Fristad i slutet av 1700-talet. Vi kan bara spekulera över prästens livssituation och tankar kring namnvalet men när man i dag kommer till gården så känns det nästan som en… fristad.

Image

Lugnt, rofyllt, gamla välhållna timmerhus från 1800-talet och en öppen vall ner mot Arvidsjaursjön. Fåren betar i backen… Om bevarande av kulturmiljöer även innefattar bevarandet av själva andemeningen med något så är Fristad välbevarat. Så välbevarat att det har högsta bevarandeklass vad gäller kulturmiljö, (det finns 8 miljöer i Arvidsjaur kommun med högsta bevarandeklass). Fristad är en pärla väl värd ett besök men också privatbostad. Kontakta ägarna om ni vill uppleva prästen Edins dröm om en fristad. Tel: 0960-51048. 070-3663320

Att draga barnen under torven

Att draga barnen under torven var en metod som ansågs ha en undergörande inverkan på ett sjukt barn. Man letade upp en gran med ett sådant rotsystem att det gick att gräva en tunnel under rötterna så att torven som bildade tunnelns tak förblev hel. När det var gjort drogs barnet genom tunneln med förhoppningen att ett under skulle ske.

Image 

Erik (1837-1918) och Erika (1848-1910) Dahlin i Akkavare hade ett sjukt barn som de drog under torven som en sista åtgärd. Det hjälpte emellertid inte, utan barnet dog. Bilden visar var rotdragningen skedde. Platsen är skyltad och ligger längst upp på åsen i Akkavare.

 

Naturruta

5 km NO om Akkavare ligger naturreservatet Hedvallen. Östra Kikkejaurs sommarviste och kalvmärkningsplats mitt i en ståtlig gammelskog. Kör E45 norrut, sväng öster vid Hedvallen.

En kilometer öster om byn börjar den stora Mörttjärnmyran. Ett klass 1 objekt i länsstyrelsens våtmarksinventering med mycket höga naturvärden. Här finns också flera små nyckelbiotoper intill järnvägen. De flesta är barrnaturskogar med stort inslag av död ved. (x 7287265 y 1658280).

4 km norr om byn, norr om sjön Dyras, finns fler nyckelbiotoper. Barrnaturskog med inslag av gammal sälg. (x 7290852 y 1655305) kör via Såkevaretorpet.

 

 


Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt