Startsidan arrow Skyddad natur

Skyddad natur

skyddkarta.jpg  

Naturreservat 

Ett naturreservat kan bildas på en plats med extra värdefull natur som behöver skydd för att behålla sitt värde. Det är länsstyrelsen som beslutar om bildandet av naturreservat.

Natura 2000   

För att skydda natur, vilda djur och växter har EU skapat ett nätverk, Natura 2000. Nätverket består av värdefulla naturområden som medlemsstaterna har ansvar för att skydda för framtiden. Natura 2000 baseras på två lagtexter:

* Fågeldirektivet om bevarande av vilda fåglar.

* Habitatdirektivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Naturminne    

Naturföremål som exempelvis stora, gamla eller speciellt utformade träd eller små växtlokaler, kan bevaras för framtiden genom att avsättas som naturminne. Länsstyrelsen bildar naturminnen enligt 7 kap 10 § i miljöbalken och då skyddas själva naturföremålet samt ett lämpligt stort omgivande markområde. För mer information om skyddsformerna, se Länsstyrelsens hemsida – skyddad natur.

Naturtyperna och deras beskrivning är hämtat från Naturvårdsverkets bok ”Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000”. Övriga faktauppgifter är hämtade från Länsstyrelsens beslut och skrivningar. Förekommande naturtyper, dess kod enligt habitatdirektivet och dess beskrivning.

 I Arvidsjaur Kommun finns:

19                 Naturreservat.

21                 Natura 2000 områden varav 3 älvar. (15 av områdena är även Naturreservat.)

3                    Naturminnen.

 

Asp, Aspliden                                       Naturminne                                  
Bergmyrberget  Naturreservat, Natura2000  
Byskeälven   Natura2000
Dubblabergen Naturreservat 
Döttrenåive Naturreservat, Natura2000  
Fettjärn   Naturreservat, Natura2000  
Gadda-Granberget   Naturreservat, Natura2000  
Gallejaur Natura2000 
Hedvallen   Naturreservat, Natura2000  
Jan-Svensamössan   Naturreservat, Natura2000  
Kimkatjåkko   Naturreservat, Natura2000  
Knivberget Naturreservat 
Lamburträsk   Naturreservat, Natura2000  
Lappträsket   Natura2000 
Lehatt   Naturreservat, Natura2000  
Lomträskvattnet Naturreservat, Natura2000  
Nilasjokk   Naturreservat, Natura2000  
Nimtek   Naturreservat, Natura2000  
Ormtall Gallejaur Naturminne 
Pellobäcken Naturreservat, Natura2000  
Piteälven Natura2000 
Reivo Naturreservat, Natura2000  
Spjutberget-Rymmarberget   Naturreservat 
Stinttjärn   Natura2000 
Tall Laxbäcken Naturminne 
Tjadnesvare Naturreservat 
Vittjåkk-Akkanålke Naturreservat, Natura2000  
Åbyälven  Natura2000 

 
Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt