Startsidan arrow Djur

Djur

 

Likt människorna så har det även krävts något extra av de djur som överlevt på dessa breddgrader. Det gör att artrikedomen inte är lika stor som i de lättlevda landen i söder men de arter som trivs här har karaktär…

HISTORIK

När inlandsisen drog sej undan vandrade växter in över landet och efter följde växtätande djur. Sedan kom köttätarna, däribland människan, för att äta växtätarna. Av funna benrester från tidiga boplatser vet vi att ren, fågel och fisk stod på menyn för 9000 år sedan. I de örtrika skogar som växte upp i ett varmare klimat än i dag så övertog älgen med tiden renens roll som viktigaste köttföda.  Efter några tusen år blev klimatet kallare, skogarna kargare och renen återtog sin plats högs upp på menyn. Fisk var ändå troligtvis den viktigaste proteinkällan för dessa tidiga bosättare.

Hunden är människans äldsta husdjur och även det första tama djuret i våra skogar. För ungefär 1000 år sedan börjar dåtidens samer även tämja renen. Faunan i inlandets skogar berikas väsentligt när nybyggarna kommer på 1700-talet. Getter, får, höns, grisar, hästar och framförallt fjällkor blir nya inslag. Trots tamrenar och nybyggarnas kreatur så fortsätter fisket och jakten på vilda djur och fåglar att vara ett viktigt inslag i överlevandet. Jägarna blir dock fler och fler och får med tiden allt bättre redskap vilket leder till att vissa vilda arter som varg, bäver och älg försvinner.

djurbild1.jpg

 

Med en reglerad jakt har vi i dag livskraftiga stammar och ett rikt djurliv i våra skogar. Att älg åter kliver omkring i markerna gläds alla åt (utom skogsbolagen) medan vargen däremot väcker starka känslor och skapar debatt. Vad man än tycker så visst ger ändå gråben en extra dimension till våra skogar…

DJUREN

Våra djur kan efter vad dom äter indelas i växtätare och rovdjur. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom många av våra rovdjur även äter växter. Björnens hull är till exempel till största delen uppbyggt av blåbär.

djurbild2.jpg

 

Växtätare

De växtätare som använder våra skogar som skafferi kan delas in i två grupper. De stora hjortdjuren och de mindre gnagarna. Hjortdjuren är Ren, Rådjur och Älg. Det finns uppskattningsvis 10 000 renar i Arvidsjaur och även en stor och livskraftig älgstam. Rådjuret är det hjortdjur som har svårast att klara vintern men rådjursstammen i inlandet är växande. Våra hjortdjur utgör visserligen bytesdjur för våra större rovdjur men stammarnas population begränsas huvudsakligen av människan.

Våra gnagare är Bäver, Hare, Ekorre och ett antal smågnagare, Åkersork, Skogssork, Brunråtta och Husmus. Vissa år kan även Fjällämmel räknas till våra gnagare. De mindre gnagarna utgör basföda för många av våra rovdjur och rovfåglar och det finns ett klart samband i förhållandet mellan rovdjur och dess bytesdjur vad gäller populationerna. Cykler som innebär stark och snabb tillväxt av gnagare (bland annat på grund av gynnsamma vintrar) varvid rovdjursstammen börjar växa under några år till dess att gnagarna decimerats till den grad att födobrist uppstår för rovdjuren. Dessa minskar då i antal på grund av en allt sämre allmänkondition till följd av svält och genom att allt mindre kullar föds fram. När rovdjursstammen minskat tillräckligt kan gnagarna med sin snabba reproduktion återta förlorad mark och vi får så kallade råttår och ånyo goda tider för de rovdjur som överlevt.

djurbild3.jpg

Rovdjur

I våra skogar finns en representant vardera för rovdjursfamiljerna björnar och kattdjur. Brunbjörnen och Lokatten. För hunddjuren har vi med tvekan två representanter. Rödräv och Varg varav den senare får betraktas som tillfälligt passerande. Etablerade vargflockar (familjegrupper på fem till tio djur) finns inte i norra Sverige.

Den i särklass största rovdjursfamiljen både vad gäller arter och antal är mårddjuren. I Arvidsjaur finns etablerade stammar av Utter, Skogsmård, Mink och Hermelin. Grävling finns på vissa platser och dessutom är det kanske möjligt att vi emellanåt har besök av det största mårddjuret av alla, Järven. Pälsjakt och skyddsjakt slog förr i tiden hårt mot framförallt de större rovdjuren. Reglerad jakt och i vissa fall fridlysning har gjort att vi i dag har livskraftiga stammar av alla större rovdjur utom vargen.

Den som vill veta mer om djuren i Arvidsjaur kan titta i Fälthandboken Djur i Natur och Kulturskolan.

 

 

 
Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt