Startsidan arrow Klimat

Klimat

 

Många faktorer påverkar det klimat vi har i Arvidsjaur. Det geografiska läget nära nordpolen med varierad och begränsad solinstrålning. Fjällkedjan som bromsar och avvattnar lågtrycken från Atlanten. Golfströmmen som mildrar våra vintrar. Skogen… som faktiskt höjer vår vintertemperatur med 4-6 grader. Plus en hel del annat. Arvidsjaur ligger en bit från temperaturutjämnande hav och det betyder att vi har vad man kallar för ett kontinentalt klimat. Det innebär att det är stora skillnader mellan årstiderna och mellan temperaturen natt och dag.

Som av en händelse så är vår medeltemperatur över hela året 0°… fördelat månadsvis ser det dock annorlunda ut.

Januari                               - 13°
Februari                             - 11°
Mars                                  -   7°
April                                        0°
Maj                                     ­+  5°
Juni                                     +11°
Juli                                      +13°
Augusti                               +11°
September                         +  6°
Oktober                              +  1°
November                          -   6°
December                          - 10°

Det skiljer alltså hela 26 grader i medeltemperatur mellan januari och juli. Medeltemperatur alltså… i verkligheten kan skillnaden mellan årets varmaste och kallaste dag bli över 60 grader.

Medeltemperaturen är också det vi tar till för att bestämma när årstiderna infaller. Är det kallare än 0° så är det vinter. Är det varmare än + 10° så är det sommar och om det är mellan 0 och +10° så är det antingen vår eller höst… I genomsnitt så infaller årstiderna på följande datum i Arvidsjaurs kommun.

Våren kommer den             20 april

klimbild2(var).jpg

Sommaren brukar börja       5 juni

klimbild3(sommar).jpg 

Höst får vi                          25 augusti

klimbild4(host).jpg 

och Vinter                          20 oktober

klimbild1(vinter).jpg

Det bör även nämnas att det finns lokala variationer inom kommunen. Generellt kan man säga att det blir lite kallare och lite färre soltimmar ju längre västerut man kommer medan däremot nederbörden är ganska lika.

Nederbörd har vi i både fast och flytande form beroende på årstid. Årsmedelnederbörden ligger kring 600 mm. men även här varierar det över året.

Januari                                40 mm
Februari                              30 mm
Mars                                   30 mm
April                                    30 mm
Maj                                      40 mm
Juni                                     50 mm
Juli                                      80 mm
Augusti                               70 mm
September                          60 mm
Oktober                               50 mm
November                           50 mm
December                           40 mm

Ungefär 40% av denna nederbörd kommer i form av snö. Statistiskt sett så brukar det snöa första gången i mitten av oktober och snötäcket brukar ligga kvar till i mitten av maj. Däremellan har vi ett medelvärde på största snödjupet på 90 cm. I genomsnitt har vi 200 dagar med snötäcke. Något färre i öster och något fler i väster.  Minusgrader betyder inte bara att det snöar i stället för regnar. Det betyder även pimpelspö i stället för flugfiske. Våra sjöar får ett istäcke från i slutet av oktober. Här spelar dock storleken en viss roll. Mindre sjöar får tidigare istäcke än större. Islossningen sker under senare delen av maj.

Vi har drygt 1600 soltimmar per år, vilket är 100 timmar färre än vid kusten. I gengäld har vi fler åskdagar, om det kan vara någon tröst… I genomsnitt åskar det 10 dagar per år.

Avslutningsvis kan vi konstatera att historiskt sett så är sommaren 1937 den varmaste som Arvidsjaur har upplevt. Den kallaste vintern inföll 1965-66. Sedan 1860 har medeltemperaturen ökat med ungefär 2° och det är framförallt vintrarna som har blivit mildare. Denna temperaturökning är kopplad till människans utsläpp av växthusgaser och kan förväntas fortsätta. Å andra sidan är klimatforskare också säkra på att en ny glacial period (istid) står för dörren. Det framtida klimatet i Arvidsjaur kan bli en rysare…

 

 
Design: MADesign.nu | © 2019 Arvidsjaurs Kommun

Natur
Djur
Fåglar
Geografi
Geologi
Klimat
Naturtyper
Skyddad natur
Våtmarker
Övriga skogar
Kultur
Arvidsjaur
Byarna
Skyddad kultur
Kulturhistoria
Natur & Kulturskola
Aktiviteter
Fälthandböcker
Utflyktsmål
Kontakt